IT-systemer og -udstyr og informationssikkerhed

Kom godt i gang

Kom godt i gang med dit nye udstyr og kontakt IT, hvis du har brug for hjælp

På AU IT's hjemmeside finder du hjælp til, hvordan du kommer godt i gang med din nye computer herunder to-trins-bekræftelser, printeropsætning, VPN-adgang (Cisco AnyConnect) m.m.


Eduroam

Eduroam er AU’s trådløse netværk til studerende, medarbejdere og gæster fra andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om Eduroam her.


VPN

Når du logger på VPN, har du samme beskyttelse, som hvis du sidder fysisk på Aarhus Universitet. Det vil sige, at din internetforbindelse er krypteret og dermed ’usynlig’, så den ikke kan aflures af andre. Der er flere systemer, som du ikke kan tilgå uden at være logget på VPN eller AU-netværket.

Læs mere om VPN her.


Netværksforbindelse til gæster (AU-guest)

Aarhus Universitet har i alt 3 trådløse netværk, som er tilgængelige på hele universitetet - herunder AU-Guest.

Læs om gæstenetværket og opsætning her.


Log-in i AU's systemer

Du kan logge hurtigt ind på mange af AU's IT-systemer via denne genvej i øverst i højre hjørne af din skærm, når du befinder dig på et AU-site.

Når du skal logge ind i AU’s systemer/computer, skal du i langt de fleste tilfælde bruge din systemgenererede e-mailadresse fx ’au123456@uni.au.dk. Du finder dit og andres AU ID ved at søge vedkommendes navn frem i adressebogen i Outlook, højreklikke på navnet og vælge Egenskaber.

Totrinsbekræftelse på AU

AU har totrinsbekræftelse som et ekstra lag af sikkerhed. AU anbefaler Microsoft Authenticator-app'en.

Læs her, hvordan du slår totrinsbekræftelse til.

Diverse IT-systemer

Brightspace - E-læringssystem

Brightspace er AU’s e-læringssystem. Brightspace er samlingspunkt for kursusmateriale og fungerer som forum for online læring og undervisningsaktiviteter.

Læs om Brightspace her og se en videointroduktion.

Microsoft 365 (OneDrive, Teams, SharePoint m.fl.)

Alle nye AU-computere bliver udleveret med en Microsoft 365-pakke, som indeholder mange forskellige applikationer fx OneDrive, SharePoint, Teams, OneNote, Forms m.m. Find vejledninger til alle applikationerne under brugen af Microsoft-pakken herunder.

Læs om brugen af Microsoft-pakken her | Se også, hvordan du bruger AU-webmail | Introduktion og webinars til OneDrive

mitHR - digital HR-løsning

Selvbetjeningssystemet mitHR samler størstedelen af personaleinformation, arbejde med personaleopgaver og projekttidsregistrering på AU. mitHR er for alle medarbejdere, ledere og HR-funktioner.

Hvad angår registrering af ferie og fravær bedes du følge IKK's lokale retningslinjer, som du finder her.

Læs om mitHR her.

PURE - elektronisk visitkort

BEMÆRK: Uge 48 flyttes PURE til et nyt design og der kan derfor opstå uregelmæssigheder.

PURE er dit elektroniske visitkort til registrering af publikationer, forskningsområder og aktiviteter for videnskabelige medarbejdere samt kontaktinfo for alle medarbejdere.

Læs om login og anvendelse af PURE her.

RejsUd, REEX og IndFak - fakturaer og afregning

Alle køb på vegne af AU skal afregnes enten via RejsUd, REEX eller IndFak. I RejsUd og REEX skal du ved afregning uploade dokumentationsbilag f.eks. kvitteringer, fakturaer eller lign.

Læs AU's vejledning til systemerne her, hvordan du benytter dem | Find IKK's retningslinjer her.

Templafy, skabeloner og AU-design

I Microsoft Word finder du AU-skabeloner via Templafy bl.a. brevpapir. For at indstille brevpapiret til at vise din enhed og dit navn, skal du finde dit enhedsnummer (afdelingsnummer) i AU's enhedsregister.

Læs om Templafy her | Find enhedsregisteret her | AU's design og skabeloner | Opsætning a mail-signatur

VIP-O-Matic - indberetning af arbejdstid

Vip-O-Matic er et administrativt system til registrering af arbejdstid for fast- og tidsbegrænset videnskabelige medarbejdere med forskningsforpligtelse.

Læs om VIP-O-Matic her.

WAYF - login forbindelsesled

WAYF (Where Are You From) er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus Universitet og eksterne web-tjenester. Det betyder, at du kan bruge dit AU ID og adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder, fx online biblioteksservice.

Læs om WAYF på AU her.

Workzone - lovpligtigt journaliseringssystem

Workzone er AU's journaliseringssystem, hvorfra administrativ dokumentation jævnligt overdrages til Rigsarkivet.

Find information om, hvad du lovpligtigt skal journalisere og dit ansvar for at journalisere her.


Anskaffelse af IT-udstyr og telefoner

Instituttet stiller en arbejdsplads til din rådighed med standard it-udstyr, og på AU og IKK bruger vi primært Teams-telefoni. Har du brug for anskaffelser, skal du kontakte din afdelingssekretær, som kan vejlede dig ift. gældende regler.

Orienter dig om IKK's retningslinjer for indkøb af IT-udstyr og telefoner

Informationssikkerhed og GDPR

Informationssikkerhed handler om, hvordan vi passer på vores informationer. Lige fra beskyttelse af følsomme personoplysninger til de adgangskoder, vi bruger på vores udstyr.

Som medarbejder og studerende på Aarhus Universitet har du pligt til at kende og overholde reglerne for informationssikkerhed. Derudover skal du være bekendt med den centrale informationssikkerhedspolitik.

Læs om informationssikkerhed og GDPR.