IKK's Workzone TAP-support og superbrugere

TAP-support

Nobel 1481 (midlertidig support af superbrugere)

Superbrugere

Kasernen

Til afdelingslederne

Ud over TAP-supporten er afdelingsledere velkomne til at kontakte afdelingskonsulenterne for hjælp, da de også er trænet i Workzone.