Forskningsstøtte

Kontakt forskningskonsulenterne

Som videnskabelig medarbejder på IKK kan du få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Kontakt FSE

AU’s centrale forskningsstøtteenhed yder support på bl.a. Nordforsk, Horizon Europe, ERC, Marie Curie (MSCA) samt enkelte andre fonde. Se den fulde liste her.