Om instituttet

Institut for Kommunikation og Kultur hører under hovedområdet Arts og rummer 20 stærke faglige miljøer inden for de tre hovedområder:

  • Kunst, musik og design
  • Sprog, kultur og historie
  • Medier, kommunikation og it

Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau, og har en målsætning om, at:

  • Yde forskning af høj international kvalitet
  • Sikre og forbedre den forskningsbaserede undervisning
  • Give vores studerende solide faglige forudsætninger og skabe rammerne for fleksible muligheder for at sammensætte uddannelsesforløb
  • Værne om et godt studiemiljø
  • Skabe viden på tværs ved at udvikle tværgående samarbejdsrelationer
  • Formidle viden til en bred kontaktflade.