IKK's Workzone TAP-support og superbrugere

TAP-support

Kasernen

Til afdelingslederne

Ud over TAP-supporten er afdelingsledere velkomne til at kontakte afdelingskonsulenterne for hjælp, da de også er trænet i Workzone.