Praktisk information for IKK's fire lokationer i Aarhus


Praktisk information - Katrinebjerg

Nøgler og adgangskortkort
Ved henvendelse i sekretariatet i Wiener-bygningen (lokale 020) bliver der udfyldt en blanket til udlevering af nøgle. Nøgler udleveres i Drift-kontoret i Hopper-040 (bygning 5346). Uden for åbningstiden får du adgang til bygningen ved hjælp af et adgangskort, som bestilles her(Vælg ”adgangskort til Arts”). Husk at have et portrætbillede klar, før du går i gang med at bestille. Kortet skal aktiveres af det lokale sekretariat efter modtagelse.

Åbningstider
Bygningerne på Katrinebjerg, Wiener (bygning 5347), Türing (bygning 5341) og Nygaard (bygning 5335) er åbne i tidsrummet kl. 8.00-15.30 i hverdage. 

Kantiner – frokoststue – tekøkkener
Der er kantiner i stueetagen i INCUBA (bygning 5520) og i stueetagen i Nygaard. Desuden er der frokoststue til vores personale i Nygaard, 2. sal samt tekøkkener i både Nygaard, 2. sal og på alle 3 etager i Wiener.

Bibliotek
Bibliotek finder du i Nygaard, 1. sal. Åbningstider: hverdage kl. 8.00-15.00.

Parkering
Det er muligt at parkere i gården mellem Hopper og Nygaard samt i kælderen under Nygaard – adgang til p-kælder sker med nøglekort ifølge aftale med Drift-personalet. Desuden er det gratis at parkere de fleste steder på Katrinebjerg samt ved Storcenter Nord.

Skal du parkere på andre af AU's lokationer i Aarhus, skal du registrere din bil for at få lov til at parkere. Undlader du det, risikerer du at få en bøde. Registrer din bil her.

Mødelokaler
Det er muligt at reservere mødelokaler i Outlook-kalenderen – for hjælp hertil kontakt sekretariatet, som også kan reservere mødelokalerne.

Postomdeling og forsendelse
I kopirummet i Wiener-024 er det muligt at lægge post til forsendelse internt såvel som eksternt. Tidspunkter for afhentning fremgår af skiltning i lokalet. Du kan (efter ønske) få oprettet et postrum i Wiener-113, hvori post og bøger sendt til dig vil blive lagt til afhentning.

It-udstyr
For hjælp til bestilling af it-udstyr kontakt da gerne sekretariatet. For spørgsmål om it-udstyr kontakt da Arts IT-support: arts.it@au.dk.

Kontorartikler
Du finder kontorartikler i kopirummet i Wiener-024. Alternativt kan der bestilles via sekretariatet.

I øvrigt: Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen i sekretariatet.


Praktisk information - Nobelparken 1485

Adgangskort
Uden for åbningstiden (kl. 7:00-18:00) får du adgang til bygningen ved hjælp af et adgangskort, som bestilles her. (Vælg ”adgangskort til Arts”). Husk at have et portrætbillede klar, før du går i gang med at bestille. Kortet skal aktiveres af det lokale sekretariat efter modtagelse.

Kontor og nøgle
Du bedes henvende dig hos Nelly Dupont (lokale 339).

IT-udstyr
IT-udstyr bestilles af Nelly Dupont (lokale 339). Yderligere spørgsmål vedrørende it-udstyr kan rettes til Arts IT-support på <support@au.dk> eller tlf. 8715 0911.

Kantine og køkken
På 3. sal i bygning 1485 er der en frokoststue og et køkken. I køkkenet findes der blandt andet køleskab og kaffemaskine.

Postrum
Postrummet ligger på 3. sal, i lokale 335, hvor posten afleveres/afhentes dagligt ved 10-tiden af Intern Post. Intern post sendes i brune interne kuverter. Ekstern post skal ikke frankeres, men blot lægges i bakken ”udgående post”. Privat post skal frankeres inden det lægges i bakken ”udgående post”.

Kontorartikler opbevares i postrummet, og bøger fra biblioteket afleveres/afhentes også her.

Parkering
Der er fri parkering for ansatte i de parkeringsområder, der er omfattet af Medarbejderparkering. Der er særlige parkeringsforhold i Nobelparken. Du kan læse mere om AU’s medarbejderparkering på Medarbejderparkering (au.dk). På denne side kan du også registrere din bil.

Der er endvidere mulighed for at parkere i p-kælderen, her skal du bruge dit adgangskort med pinkode.

Nobelparkens bibliotek ligger i bygning 1461-63. Du kan læse mere på: Sådan finder du rundt på AU Library Nobelparken.

Yderlige spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om fravær (ferie, sygdom mv), skal du kontakte Caroline Guldborg. Har du andre praktiske spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig hos afdelingssekretærerne Nelly Dupont (kontor 339) eller Caroline Guldborg (kontor 337).

Praktisk information - Nobelparken 1481

Adgang til dit kontor og bygningerne
Når du ankommer til bygning 1481, er Jens Chr. Skous Vej 4, kontakt da venligst Jane Lücke på 4. sal for at få en nøgle til dit kontor.

Åbningstider
Mellem kl. 7.00 og 18.00 er der fri adgang til bygningen. Mellem kl. 18.00 og kl. 7.00 skal du bruge et adgangskort, som du bestiller her https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort. Når du modtager kortet et par dage senere, skal en sekretær (Marianne Rasmussen eller Jette bager) aktivere kortet.

Affaldshåndtering
Affaldskurven på dit kontor er kun til papir. Den tømmes af hver enkelt medarbejder i de beholdere, der findes i printerrummene. Plastik og 'vådt' affald skal afleveres i affaldsspandene i køkkenerne. Efterlad venligst køkkenet ryddeligt efter brug.

WiFi og IT-support
Det bedste og mest sikre trådløse netværk, der findes på AU, er Eduroam. Læs om adgang til det her: https://eduroam.au.dk/

Brugernavn og adgangskode til din computer leveres af vores IT-helpdesk i samarbejde med den lokale sekretær.

Har du brug for at kontakte IT Helpdesk i tilfælde af netværksproblemer eller andre tekniske problemer, står de klar til at støtte dig, når du ringer på +45 871 50911 eller opretter en sag på https://support.au.dk/. Alternativt du kan besøge dem i Tåsingegade, bygning 1442, lokale 019 (http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=279). Deres åbningstider er mandag-fredag, 8.00 – 15.30.

Ansættelsesvilkår
Er du i tvivl eller har spørgsmål til din kontrakt, er Helle Sindal (hsi@au.dk) vores kontaktperson i HR-afdelingen.

Du kan finde personalepolitikken på AU her: https://medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/policies/

Det administrative personale i bygning 1481


Praktisk information - Kasernen

Nøgle og adgangskort
Udleveres af betjenten Ivan Smidt, der sidder i bygning 1580, stueetagen, lokale 013.

Kantine
På Kasernens område (1585) findes der en lille cafe, der hedder Kasernebroen. Der findes kantiner på den anden side af Langelandsgade på Institut for Matematik og Institut for Kemi.

Bibliotek
AU Library har også et bibliotek på Kasernens areal (bygning 1582).

Parkering
Som medarbejder kan du registrere din bil via følgende link.

It-udstyr
Spørgsmål kan rettes til Casper Gamborg, bygning 1580, 3. sal, lokale 327. Eller til AU-IT, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C, bygning 1442, lokale 019, arts.it@au.dk. Åbningstider: mandag - fredag 8:00 - 15:30.

Mødelokaler
Du kan booke mødelokaler på Kasernen i Outlook. Åbn kalender – Fra lokaleliste og søg bygningsnummer frem (1580 for hovedbygning og 1586 for Forskerhus)

Postrum
Findes i bygning 1580, 4. sal, lokale 429. Intern post sendes med brune interne kuverter og lægges i den gule kasse ’Udgående intern post’. Ekstern post skal ikke frankeres herfra, men blot lægges i den gule kasse ’Udgående ekstern post’. Der bringes og afhentes post én gang daglig – om formiddagen. Har du ikke fået oprettet et postrum, kan du kontakte afdelingssekretærerne.

Køkken-/frokoststue
I bygning 1580 på 4. sal har vi fælles køkken-/frokoststue for ansatte, hvor mange mødes til frokost ved 12-tiden. Her er blandt andet et fælles køleskab og en automat med kaffe, kakao, cappuccino osv. Automaten er forbeholdt ansatte og kan frit benyttes.

Kontorartikler
Findes i bygn. 1580, 4. sal i lokale 442. Ellers kontakt en afdelingssekretær.

Kort over IKK's lokationer på campus