Aktuelle opslag

Som forsker på IKK kan du få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Nyheder

Ny beslutning vedr. navngiven ph.d.-kandidat i større ansøgninger
Graduate School, Arts har besluttet, at når der søges om midler til en navngiven ph.d. ifm. større forskningsansøgninger, skal forhåndsgodkendelser fremadrettet bero på en vurdering af kandidatens kvalifikationer (CV og eksamensbevis) samt min. 2 og max 5 siders projektbeskrivelse formuleret af den navngivne ph.d.-kandidat selv. Dette er målrettet ansøgninger, hvor PI skriver en projektbeskrivelse på vegne af hele forskningsgruppen. Ud af denne skal den navngivne kandidat kunne demonstrere at kunne skrive en selvstændig del-projektbeskrivelse.


Indhentelse af børneattest
Der er kommet en bekendtgørelse, der betyder, at vi har pligt til at indhente børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Interviewer eller observerer du (eller medlemmer af din forskningsgruppe) børn, skal der muligvis indhentes en børneattest på dig eller eventuelle andre forskere ansat i projektet. Der skal dog kun indhentes attest, hvis du/I er alene med barnet, dvs. hvis barnet fx ikke er ledsaget af en forælder, pædagog eller lærer i en interviewsituation eller lign.

I første omgang kan du tage fat på forskningskonsulenten (hbk@cc.au.dk), hvis du tilhører målgruppen, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal indhentes en børneattest. Ellers kan du læse om processen for indhentelse af børneattest her.


IKK’s eksterne side for forskning er blevet opdateret
I takt med at vi i højere og højere grad oplever, at eksterne ansøgere ikke har kunnet finde hoved og hale i instituttets online tilstedeværelse, hvad angår forskning, har den eksterne side (IKK Forskning) fået en strukturmæssig og æstetisk overhaling. På siden, der er blevet forenklet, kan man nu finde informationer om instituttets forskningsorganisering samt konkrete oplysninger om processer for bl.a. Novo Nordisk Mads Øvlisen-stipendierne, Ny Carlsbergfondets ph.d.- og postdocstipendier samt information om Marie Curie.

 • Se den nye eksterne side her.

AU samler kommerciel rådgivning til forskere
Forskere på Aarhus Universitet skal nu kun gå ind ad én dør, når forskningsresultater omsættes til forretning. Rådgivning om kommercialisering og immaterielle rettigheder samles i The Kitchen, AU’s iværksætterhub i Universitetsbyen. TTO vil fortsat være hovedindgang til rådgivning om forskningssamarbejder med eksterne parter.

 • Læs mere om den kommercielle rådgivning til forskere her.

Forskningsprojekter og anmeldelsespligt
Hvis der håndteres persondata i forskningsprojekter, skal projekterne anmeldes til AU’s interne projektoversigt.

Det er vigtigt at overholde anmeldelsespligten og sætte sig ind retningslinjerne for håndtering af persondata i alle typer af projekter – uanset om der er tale om store, eksternt finansierede projekter eller mindre projekter, der gennemføres i ens egen forskningstid!

Læs retningslinjerne her: DK | ENG
Spørgsmål herom rettes til Pernille Roholt (pero@cc.au.dk).


Workshops, webinarer og masterclasses

Innovationsfonden: Informationsmøde om Grand Solutions programmet
Tid: 7. marts 2024, kl. 13-14
Sted: AIAS, Høegh-Guldbergs Gade 6B, bygning 1632, rum 201 (Auditorium)

Grand Solutions programmet finansierer ambitiøse forskningsprojekter, der skaber innovative løsninger af værdi for Danmark med op til 40 millioner DKK. I 2024 vil Grand Solutions programmet fortsætte med at investere inden for de politisk udpegede temaer: Grøn teknologi og innovation; Life science, sundheds- og velfærdsteknologi, herunder stamcelleprojekter; og Digitalisering, teknologi og innovation.

 • Efter mødet vil forskningsrådgivere fra FSE Grand Solutions specialistteam være tilgængelige til en kort diskussion om projektideer, sammensætning af konsortier eller andre spørgsmål, du måtte have i forbindelse med din ansøgning og ansøgningsprocessen.
 • Tilmelding til informationsmødet er ikke nødvendig, men hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte FSE-kontaktpersonen Rikke Haugaard på haugaard@au.dk.

Workshop om GDPR i forskningsprojekter (in Danish – will be announced in English later)
Tidspunkt: 21. marts 2024 kl. 13.00-16.00
Sted: Campus Aarhus, TBA

I løbet af et forskningsprojekt er der ofte brug for at indsamle data om fysiske personer, f.eks. via interviews eller fra sociale medier. Dette medfører, at der skal være styr på GDPR i forskningsprojektet. Som forsker har du ansvaret for at sikre, at den indsamlede data blandt andet bliver behandlet, opbevaret og eventuelt overført korrekt, således data ikke ender i de forkerte hænder. På kurset tages der udgangspunkt i den praktiske udførelse af GDPR i forskningsprojektet. Det er ikke formålet, at du skal blive ekspert på området, men du får viden om – og forståelse for, hvad der er relevant for dig, og hvilke overvejelser du skal gøre dig.


Workshops fra Innovationsfonden

Overvejer du at søge Innoexplorer eller erhvervsph.d. eller -postdoc? Innovationsfonden afholder online workshops målrettet netop disse virkemidler i foråret. Du kan tilmelde dig på følgende links:


AIAS call: 3-2-1-Go! Collaborative Theme Groups
Deadline to apply: 8 April 2024

AIAS invites researchers at Aarhus University to participate in the creation of collaborative groups that bring together researchers from at least three departments, spanning at least two faculties, united by one overarching theme: 3-2-1-Go!

Do you have an interdisciplinary research theme that spans across departments and faculties and needs a framework? Take advantage of AIAS's resources to help it be realized. AIAS offers a dynamic platform that transcends disciplinary and organizational boundaries, providing the essential support and infrastructure to move your ideas forward.


Workshop for ERC Starting Grant
Time: 24 April 2024 kl. 12.30-16.00
Place: Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Bld. 3210, 5th floor, room 060

This hands-on peer-to-peer workshop will prepare you for applying to the ERC StG 2025 call with an expected deadline in October 2024. The workshop is relevant for researchers with a strong intention of applying for ERC Starting Grant.


Har du en idé til en workshop på instituttet?
Tag endelig fat på forskningskonsulenten, hvis du har et ønske om en bestemt workshop, der relaterer sig til forskning - fx i forhold til ansøgninger, eksterne forskningssamarbejder, forskningsledelse eller andet.


Eksplorative frokoster på Arts
Har du lyst til at afsøge en tværgående faglig tematik eller problemstilling sammen med forskere på tværs af mindst to fakulteter? Har du en uafprøvet, skæv, vild, afsøgende eller boblende idé til et nyt snit ind i et forskningsfelt, som går på tværs af discipliner mellem ARTS og hhv. HEALTH, BSS, NAT eller TECH? Så er ’eksplorative frokoster på Arts’ måske noget for dig. Faculty of Arts inviterer fakultetets forskere (adjunkter, lektorer eller professorer) til at foreslå spændende tværgående tematikker, som vil kunne danne udgangspunkt for åbne og eksplorative frokostmøder i 2022 med henblik på en bred afsøgning af det tværvidenskabelige potentiale i forskellige nye forskningsideer eller -felter. Forslag modtages løbende. Læs mere om proceduren her.

Ansøgningsmuligheder for foråret 2024

AUFF International mobilitet
Ansøgningsfrist: 13. marts 2024 kl. 12.00

(og igen 25. september 2024 kl. 12.00)

AUFF ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Der kan således søges til ét sammenhængende gæsteforskerbesøg på 1 - 3 måneder (Gæsteforskerstipendier) eller om et sammenhængende ophold af 3-9 måneders varighed (Sabbaticalstipendier).

Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet. Ansøgning skal vedlægges en indstilling fra institutleder. Gæsteforskere, der kommer til AU, skal minimum være på adjunktniveau.


The Carlsberg Foundation: Internationalisation Fellowships
Deadline: 1 April 2024 at 4 PM

The fellowships are awarded to promising PhDs for a one- to two-year uninterrupted research stay at one or two leading international research institutions outside Denmark. The applicant will be expected to take up residence in the country where the international research institution is located during the period of the fellowship.


Innovationsfonden: Erhvervs-ph.d. i den private sektor
Ansøgningsfrist: 4. april 2024 kl. 12.00

Et Erhvervs-ph.d.-projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed i Danmark, en Erhvervs-ph.d.-studerende og et universitet. 


Innovationsfonden: Erhvervspostdoc i den private sektor
Ansøgningsfrist: 4. april 2024 kl. 12.00

Et Erhvervspostdoc-projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed i Danmark, en postdoc og en forskningsinstitution.


Marie Curie/MSCA Postdoctoral Fellowships – Masterclass 2024
Tilmeldingsfrist: 12. april 2024

Ansøgningsfrist for MSCA PF: 11. september 2024

Tilmeldingen til Forskningsstøtteenhedens (FSE) årlige MSCA PF Masterclass 2024 er nu åben. Igennem Masterclassen får postdoc-ansøgere og deres vejledere støtte til hele Postdoctoral Fellowship-ansøgningsforløbet, heriblandt træningswebinarer, feedback på ansøgningstekster og formalitetstjek.  

Vi opfordrer alle ansøgere med AU som værtsorganisation at tilmelde sig til Masterclass, da det er et krav for at opnå fuld støtte fra FSE. 


Danmarks Frie Forskningsfond – ForskningsProjekt1 (FP1)
Ansøgningsfrist: 16. april 2024 kl. 12.00

Husk, at DFF har rykket den årlige deadline for at søge FP1-projekter til foråret.


Spar Nord Fonden ph.d./postdoc-projekter 2024
Ansøgningsfrist: 1. maj 2024 kl. 12.00

Spar Nord Fonden indbyder til ansøgninger om ph.d.- og postdoc-projekter med fokus på besvarelse af spørgsmål omhandlende virkningsfulde initiativer på diversitetsområdet.

Spar Nord Fonden ser med særlig interesse på projekter, der:

 • Undersøger virkning gennem metodiske designs
 • Kombinerer kvantitative og kvalitative metoder
 • Har et helhedsorienteret blik på virksomheder

Læs mere om fondens opslag her.


Nordforsk: Nordic-Baltic initiative for migration and integration research
Deadline: 14 May 2024

In this call, Danish organisations can apply for funding as project partners, but cannot be project leaders.

The call will address the following themes:

 • Integration processes and patterns  
 • Social cohesion and inequalities  
 • Politics and governance of migration and integration

About the call:

 • Maximum amount of funding per project: NOK 10,4 million (approx. DKK 6,8 million).
 • Duration: up to 3-4 years. Project funding will be available for the period Q1 2025 – Q1 2029.
 • Partnership: includes research performing organisations in at least three Nordic countries, or at least two Nordic countries and Estonia and/or Lithuania.
 • Project Owner: research performing organisation based in one of the countries co-funding the call: Sweden, Norway, Estonia and Lithuania
 • There are no special rules regarding co-financing and maximum funding amounts. 

Read more about the Nordforsk call here.
Support: For (partner) budget support, please contact Anne Pintz from the Research Support Office (anpint@au.dk).


Opslag: Humanistisk, samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig og epidemiologisk kræftforskning

Der kan nu søges midler fra Kræftens Bekæmpelses videnskabelige udvalg: Menneske og Samfund 

Kræftens Bekæmpelses Postdocstipendier
Ansøgningsfrist: 14. maj 2024 kl. 15:00

Budgetramme (postdoc): DKK 775.000,- per år.

Formålet er at støtte yngre forskere, med ph.d.-grad eller tilsvarende, der endnu ikke har opnået fastansættelse, men som kan dokumentere forskningserfaring til udførelse af et selvstændigt kræftforskningsprojekt i Danmark eller udlandet.

Læs mere om de forskellige virkemidler på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om humanistisk, samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig og epidemiologisk kræftforskning


Augustinus Fonden: Forskning i kulturarv 2024
Ansøgningsfrist: 15. maj 2024

I 2024 uddeler Augustinus Fonden 40 mio. kr. til forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Årets ansøgningsrunde åbner for ansøgninger 1. februar 2024 og lukker igen 15. maj 2024.  

Fonden støtter inden for forskningsområderne: 

 • Kulturhistorie i bredeste forstand
 • Arkæologi
 • Musik (især klassisk musik og opera)
 • Scenekunst (især dans og musikdramatik)
 • Billedkunst
 • Litteratur
 • Klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når forskningen bidrager til forståelse af kulturarv. 

Fonden ser positivt på ansøgninger, der involverer flere samarbejdspartnere, har fokus på tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner som f.eks. museer og universiteter, samt projekter der fremmer internationaliseringen af dansk forskning.

Derudover er det vigtigt, at forskningsprojekterne har et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil. Ikke mindst skal indholdet være centralt forankret i institutionens forskningsstrategi. 

Kontakt forskningskonsulenten

Helle Breth Klausen

Forskningskonsulent, ph.d.