Aktuelle opslag

Som forsker på IKK kan du få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Nyheder

AU’s retningslinjer for forskningssamarbejde på Ukraine-siden opdateret

Uddannelses- og Forskningsministeriet er kommet med en opdatering for forskningssamarbejder i regi af Arktisk Råd, hvor retningslinjerne er løsnet lidt, så der blandt andet er mulighed for at deltage i virtuelle møder, hvor der er russisk deltagelse. Der er alene tale om en undtagelse. Ukraine-siden er nu opdateret med den specifikke undtagelse, som fremgår nederst i fold-ud-boksen om ”Konsekvenser for forskning”.


Har du styr på GDPR i din forskning?

Arbejder du med personoplysninger i din forskning? Så er det vigtigt, at du følger reglerne på området. AU’s trin-for-trin-guide over, hvad du skal have styr på, kan nu hentes og printes som plakat på dansk her og på engelsk her.


Mangler du en (skabelon til en) forskningsplan?

Årets postMUS-runde (E23/F24), hvor afdelingsledere og forskningsprogramledere på instituttet mødes for, på baggrund af MUS, at bygge bro mellem afdelinger og programmer er netop overstået. I denne forbindelse kom det bl.a. frem, at rigtig mange kolleger mangler strukturer og skabeloner, der kan hjælpe dem med at planlægge deres forskning(stid). Forskningsplaner, tidsstyring og bæredygtig ansøgningskultur var således temaer, der blev nævnt på tværs af hele instituttet.

Derfor har vi nu, i regi af forskningsudvalget på IKK, fundet frem til tre eksempler på forskningsplaner, som vi har lagt ud på medarbejderportalen.


Ny beslutning vedr. navngiven ph.d.-kandidat i større ansøgninger
Graduate School, Arts har besluttet, at når der søges om midler til en navngiven ph.d. ifm. større forskningsansøgninger, skal forhåndsgodkendelser fremadrettet bero på en vurdering af kandidatens kvalifikationer (CV og eksamensbevis) samt min. 2 og max 5 siders projektbeskrivelse formuleret af den navngivne ph.d.-kandidat selv. Dette er målrettet ansøgninger, hvor PI skriver en projektbeskrivelse på vegne af hele forskningsgruppen. Ud af denne skal den navngivne kandidat kunne demonstrere at kunne skrive en selvstændig del-projektbeskrivelse.


Indhentelse af børneattest
Der er kommet en bekendtgørelse, der betyder, at vi har pligt til at indhente børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Interviewer eller observerer du (eller medlemmer af din forskningsgruppe) børn, skal der muligvis indhentes en børneattest på dig eller eventuelle andre forskere ansat i projektet. Der skal dog kun indhentes attest, hvis du/I er alene med barnet, dvs. hvis barnet fx ikke er ledsaget af en forælder, pædagog eller lærer i en interviewsituation eller lign.

I første omgang kan du tage fat på forskningskonsulenten (hbk@cc.au.dk), hvis du tilhører målgruppen, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt der skal indhentes en børneattest. Ellers kan du læse om processen for indhentelse af børneattest her.


Workshops, webinarer og masterclasses

ERC Consolidator Grant Workshop
Meldefrist: 6. august
Tid: 11. september kl. 12.30-16.00
Sted: Navitas, Inge Lehmanns Gade, bygning 3210, 5. etage, rum 060

Denne praktiske peer-to-peer workshop vil forberede dig til at ansøge om ERC CoG 2025 med en forventet deadline i januar 2025. Forskere med en banebrydende forskningsidé og en fremragende track-record fra alle fakulteter ved Aarhus Universitet er velkomne. Workshoppen er relevant for forskere med en stærk intention om at ansøge om ERC Consolidator Grant. Hvis du har generelle spørgsmål om ERC, er workshoppen ikke for dig, men du er mere end velkommen til at kontakte FSE.


Webinar om efterårets DFF-ansøgningsrunde
Tidspunkt: 4. september 2024 kl. 10.00-11.15

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) inviterer til webinar om fondens frie forskningsmidler og ansøgningsprocedurer. Hør formand for DFF | Kultur og Kommunikation: Lone Koefoed Hansen tale om DFF’s virkemidler, der har frist i efteråret 2024 og foråret 2025, og få svar på dine spørgsmål om ansøgning og den videre proces.

Webinaret varer ca. én time og afholdes på engelsk. Der vil være mulighed for at få besvaret spørgsmål via en Q&A-funktion undervejs og umiddelbart efter præsentationen. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Webinaret er målrettet potentielle ansøgere og andre, der måtte have interesse i at høre nærmere om fondens opslag af frie forskningsmidler.

Webinaret optages ikke.


Har du en idé til en workshop på instituttet?
Tag endelig fat på forskningskonsulenten, hvis du har et ønske om en bestemt workshop, der relaterer sig til forskning - fx i forhold til ansøgninger, eksterne forskningssamarbejder, forskningsledelse eller andet.


Eksplorative frokoster på Arts
Har du lyst til at afsøge en tværgående faglig tematik eller problemstilling sammen med forskere på tværs af mindst to fakulteter? Har du en uafprøvet, skæv, vild, afsøgende eller boblende idé til et nyt snit ind i et forskningsfelt, som går på tværs af discipliner mellem ARTS og hhv. HEALTH, BSS, NAT eller TECH? Så er ’eksplorative frokoster på Arts’ måske noget for dig. Faculty of Arts inviterer fakultetets forskere (adjunkter, lektorer eller professorer) til at foreslå spændende tværgående tematikker, som vil kunne danne udgangspunkt for åbne og eksplorative frokostmøder i 2022 med henblik på en bred afsøgning af det tværvidenskabelige potentiale i forskellige nye forskningsideer eller -felter. Forslag modtages løbende. Læs mere om proceduren her.

Ansøgningsmuligheder for foråret 2024

Circle U.-mobilitetspulje 2024
Ansøgningsfrist: Løbende

Øget internationalisering inden for både undervisning og forskning er en strategisk indsats for fakultetet. Circle U.-mobilitetspuljen giver støtte til medarbejdere, der gerne vil på ophold ved otte forskellige universiteter i Europa. Puljen retter sig mod både forskere (på mindst adjunktniveau) og administrative medarbejdere ved Arts. Ansøgningerne bliver vurderet af prodekan for forskning. Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Der kan søges midler til dækning af rejse- og opholdsudgifter samt time-/dagpenge i henhold til statens og AU’s takster og regler. Der bevilges op til 20.000 kr. pr. person pr. rejse. Der er ikke noget min./maks. på antal rejsedage. Ved grupperejser kan der maksimalt søges om 50.000 kr. pr. grupperejse. Ift. til studierejse for et hold studerende gives der max 20.000 kr. til busrejse (øvrige udgifter finansieres af de studerende).

Udgifter til repræsentation, fx middage og gaver, konference- og kursusdeltagelse eller projektudgifter som fx materialer, transport af udstyr mv, dækkes ikke.

Ansøgningsmuligheder for efteråret 2024

ERC Starting Grant (StG)
Ansøgningsfrist: 15. oktober 2024
Meldefrist: 10. juni 2024 (skriv en mail til forskningskonsulent Lise Marie Andersen, lmand@cc.au.dk)

Dette års ERC StG-call åbner den 10. juli, og ansøgningsfristen er d. 15. oktober. Starting Grant-virkemidlet er målrettet ”talented early-career scientists who have already produced excellent supervised work and are ready to work independently and show potential to be a research leader”. Idet virkemidlet er meget konkurrencepræget, anbefales det, at man er ude i god tid. Forskningsstøtteenheden (FSE) har et specialistteam målrettet ERC, som du vil kunne få støtte af, såfremt du inden for meldefristen giver instituttets ERC-koordinerende forskningskonsulent besked herom.


ERC Synergy Grant (SyG)
Ansøgningsfrist: 6. november 2024
Meldefrist: 25. juni 2024 (skriv en mail til forskningskonsulent Lise Marie Andersen, lmand@cc.au.dk)

Dette års ERC SyG-call åbner den 11. juli, og ansøgningsfristen er d. 6. november. Synergy Grant-virkemidlet er tænkt som et samarbejdsvirkemiddel, hvor "a group of two to maximum four Principal Investigators (PIs) work together and bring different skills and resources to tackle ambitious research problems.  One will be designated as the corresponding PI (cPI)." Idet virkemidlet er meget konkurrencepræget, anbefales det, at man er ude i god tid. Forskningsstøtteenheden (FSE) har et specialistteam målrettet ERC, som du vil kunne få støtte af, såfremt du inden for meldefristen giver instituttets ERC-koordinerende forskningskonsulent besked herom.

Kontakt forskningskonsulenterne