Aktuelle opslag

Som forsker på IKK kan du få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Nyheder

IKK’s eksterne side for forskning er blevet opdateret
I takt med at vi i højere og højere grad oplever, at eksterne ansøgere ikke har kunnet finde hoved og hale i instituttets online tilstedeværelse, hvad angår forskning, har den eksterne side (IKK Forskning) fået en strukturmæssig og æstetisk overhaling. På siden, der er blevet forenklet, kan man nu finde informationer om instituttets forskningsorganisering samt konkrete oplysninger om processer for bl.a. Novo Nordisk Mads Øvlisen-stipendierne, Ny Carlsbergfondets ph.d.- og postdocstipendier samt information om Marie Curie.

 • Se den nye eksterne side her.

AU samler kommerciel rådgivning til forskere
Forskere på Aarhus Universitet skal nu kun gå ind ad én dør, når forskningsresultater omsættes til forretning. Rådgivning om kommercialisering og immaterielle rettigheder samles i The Kitchen, AU’s iværksætterhub i Universitetsbyen. TTO vil fortsat være hovedindgang til rådgivning om forskningssamarbejder med eksterne parter.

 • Læs mere om den kommercielle rådgivning til forskere her.

Det nye forskningsudvalg på IKK er nu konstitueret

Pr. 1. august 2023 er et nyt udvalg med repræsentanter fra de 11 nye forskningsprogrammer på instituttet blevet oprettet for en tre-årig periode.

Fra Linguistics, Cognitive Science and Semiotics: Riccardo Fusaroli
Fra Communication in International Business and the Professions: Karen Korning Zethsen
Fra Language and Communication: Susana Silvia Fernández
Fra Media, Communication and Society: Jakob Linaa Jensen
Fra Literary Cultures: Stefan Kjerkegaard
Fra Arts, Aesthetics, and Communities: Birgitte Stougaard Pedersen
Fra Interaction Design: Christian Dindler
Fra Historical Studies of Arts and Culture: Karen-Margrethe Simonsen
Fra Environmental Media and Aesthetics: Henrik Bødker
Fra Cultural Transformations: Britta Timm Knudsen
Fra Cultures and Practices of Digital Technologies: Peter Danholt

Forperson for udvalget er institutleder Unni From, mens viceinstitutleder for forskning Carsten Stage er mødeleder.
Desuden er følgende tre ph.d.-programledere medlemmer af udvalget:

Fra Art, Literature and Cultural Studies: Stefan Iversen
Fra ICT, Media, Communication and Journalism: Iben Have
Fra Language, Linguistics, Communication, and Cognition: Mikkel Wallentin

Læs mere om udvalgets arbejde her (adgangsbegrænset side).
Læs mere om instituttets forskningsorganisering her.


Forskningstilsyn
Hvert andet år gennemfører IKK – i overensstemmelse med fakultetets gældende procedurer – et forskningstilsyn, der har til hensigt at give institutlederen et sagligt grundlag at vurdere medarbejdernes fortløbende forskningsindsats på. I efteråret 2022 besluttede fakultetsledelsen dog at udskyde forårets forskningstilsyn til efteråret 2023. Instituttet forventer at forberede et forskningstilsyn i løbet af august.

Forskningstilsynet giver mulighed for, at institutlederen kan understøtte medarbejdere, der af den eller anden årsag ikke lever op til fakultetets udmeldte forventninger til de videnskabelige medarbejderes forskningsproduktion, i at komme tilbage i et godt arbejdsflow omkring deres forskning. 

Læs mere om processen og tidsplanen her.
Spørgsmål til forskningstilsynet kan rettes til din afdelingsleder eller instituttets ledelsesrådgiver Pernille Roholt (pero@cc.au.dk).


Eksplorative frokoster på Arts
Har du lyst til at afsøge en tværgående faglig tematik eller problemstilling sammen med forskere på tværs af mindst to fakulteter? Har du en uafprøvet, skæv, vild, afsøgende eller boblende idé til et nyt snit ind i et forskningsfelt, som går på tværs af discipliner mellem ARTS og hhv. HEALTH, BSS, NAT eller TECH? Så er ’eksplorative frokoster på Arts’ måske noget for dig. Faculty of Arts inviterer fakultetets forskere (adjunkter, lektorer eller professorer) til at foreslå spændende tværgående tematikker, som vil kunne danne udgangspunkt for åbne og eksplorative frokostmøder i 2022 med henblik på en bred afsøgning af det tværvidenskabelige potentiale i forskellige nye forskningsideer eller -felter. Forslag modtages løbende. Læs mere om proceduren her.


Forskningsprojekter og anmeldelsespligt
Hvis der håndteres persondata i forskningsprojekter, skal projekterne anmeldes til AU’s interne projektoversigt.

Det er vigtigt at overholde anmeldelsespligten og sætte sig ind retningslinjerne for håndtering af persondata i alle typer af projekter – uanset om der er tale om store, eksternt finansierede projekter eller mindre projekter, der gennemføres i ens egen forskningstid!

Læs retningslinjerne her: DK | ENG
Spørgsmål herom rettes til Pernille Roholt (pero@cc.au.dk).


Workshops, webinarer og masterclasses

AIAS Seminar series
The AIAS Seminar Series is a session of seminars given by the AIAS fellows or speakers invited by the fellows. The speaker will present her/his current research, followed by a question and discussion session. The seminar is followed by coffee in the AIAS Hall to continue the (inter)disciplinary discussions and exchanges.

Upcoming seminars:

Find all the seminars here.

Ansøgningsmuligheder for efteråret 2023

DFF: Efterårsopslag 2023 – ændringer og frister

 • For virkemidlet DFF-International Postdoc fastholdes, at ph.d.-alderen ikke må overstige 3 år.
 • For virkemidlet Sapere Aude: DFF-Forskningsleder fastholdes en maksimal ph.d.-alder på 8 år, og som noget nyt indføres der også en minimums-ph.d.-alder på 3 år.
 • For virkemidlet DFF-Forskningsprojekt2 indføres en ph.d.-alder på minimum 8 år.


Virkemidler med ansøgningsfrist i efteråret 2023:

 • Eksplorativt netværk | Kultur og Kommunikation: 5. september 2023
 • Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation: 5. september 2023
 • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder: 10. oktober 2023
 • DFF-Forskningsprojekt2: 11. oktober 2023
 • DFF-International Postdoc: 31. oktober 2023


Virkemidler med ansøgningsfrist i foråret 2024:

 • DFF-Forskningsprojekt1: Ansøgninger til DFF | Kultur og Kommunikation og DFF | Samfund og Erhverv: 16. april 2024


Mere info og intern institutproces:

 • Se opslaget af frie forskningsmidler E2023/F2024 her.
 • Se instituttets interne proces her.

Carlsbergfondet: Efterårsopslag 2023 – ændringer og frister

Carlsbergfondet har foretaget justeringer af alle vejledninger dette efterår. Dette omfatter både generelle justeringer i forbindelse med kriterier for f.eks. CV, publikationsliste og budget, men også mere omfattende justeringer for de enkelte virkemidler som f.eks. beløbsramme. 

NYT virkemiddel: Forskningsformidling (kan søges af selvstændige formidlere, offentlige institutioner, private virksomheder eller almennyttige organisationer)
Ansøgningsfrist: 1. september 2023
Se fuldt opslag til Forskningsformidling.

NYT virkemiddel: Carlsberg Mindelegat (forskningsformidling, kan søges af forskere)
Ansøgningsfrist: 1. september 2023
Se fuldt opslag til Carlsberg Mindelegat.

Semper Ardens Accelerate (nyansat lektor, forskningsgruppe/miljø)
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Semper Ardens: Accelerate.

Semper Ardens Accomplish (nyligt fastansat professor, forskningsprojekt)
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Semper Ardens: Accomplish

Carlsbergfondets monografistipendier (etårig, fuldtid)
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Monograph Fellowship

 • Bemærk, at det er muligt at søge et AIAS Monograph Fellowship, såfremt bevillingen går igennem. Ansøgningsfristen er 14. september 2023, og du kan læse mere her.

Reintegrationsstipendier (toårig postdoc, i forlængelse af igangværende forskningsophold i udlandet)
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Reintegration Fellowships

Forskningsinfrastruktur (apparatur, registerdata og databaser).
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Forskningsinfrastruktur.

Konferencer
Ansøgningsfrist: Løbende
Se fuldt opslag til Conferences

Feltekspeditioner/ Forskningsophold (udlandet, under 100.000 kr.)
Ansøgningsfrist: Løbende
Se fuldt opslag til Field Trips/Research Stays

Feltekspeditioner/ Forskningsophold (udlandet, over 100.000 kr.)
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Se fuldt opslag til Field Trips/Research Stays

Publikationer
Ansøgningsfrist: Løbende
Se fuldt opslag til Publicering

Bemærk, at følgende virkemiddel først kan søges i oktober 2024:
Semper Ardens Advance (forskergruppe, professor, tværvidenskabeligt). 
Se fuldt opslag til Semper Ardens: Advance.


Innovationsfonden: Innoexplorer
Ansøgningsfrist: 27. september 2023 kl. 12
Tilskud til at modne iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler. I 2023 er Innoexplorer delvist tematiseret inden for de tre politiske områder ”Grøn teknologi og Innovation”, ”Life Science, sundhed og velfærdsteknologi” og ”Digitalisering, teknologi og innovation”. Derudover er der også ikke-tematiserede Innoexplorer-midler, som ikke er øremærket de tre politisk prioriterede områder.


Legatopslag ved Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder igen i år ansøgninger til udvalgte legater og fonde, bl.a.: Lillian og Dan Finks Fond, der i praksis fortrinsvis yder støtte til trykning af publikationer, som har almennyttig karakter.

For yderligere information om de enkelte legater samt vejledning til ansøgning henvises til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside/website.


Final call for applications: ReNEW outreach, mobility, workshop and open access grants
Application deadline: 1 October 2023
ReNEW announces a call for outreach, mobility, workshop and open access grants at Aarhus University (excluding open access grants, limited funds only), University of Helsinki (only mobility grants), University of Oslo (excluding mobility grants), Copenhagen Business School and Södertörn University.

Eligible applicants are researchers at all stages of their careers, including PhD students and affiliated researchers, working in these above-mentioned universities. The grants are awarded on a competitive basis for research that ties in directly with the themes of ReNEW:

 1. Nordic cooperation and region-building.
 2. Democracy, governance and law.
 3. Public policy, gender equality and labour markets.
 4. Imagining Norden - branding and Nordic reputation.
 5. Multiculturalism and globalization.
 6. Nordic culture, education and media.

See the entire call and submit your application here.


Nordforsk call: Green Transition
Sign-up deadline, the Research Support Office, AU: 12 October 2023
Application deadline: 5 December 2023
NordForsk has published a new call for research projects on the topic of the Green Transition: Green Transition - Insights (nordforsk.org). In this call, Danish organisations can apply for funding within two topics: Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition and Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition.

The call in a nutshell:

 • Maximum amount of funding per project: NOK 15 million (approx. DKK 9, 7 million) including overhead. Overhead follows national standards.
 • Duration: up to 3-4 years
 • Partnership: includes research performing organisations in at least three Nordic countries, or at least two Nordic countries and Estonia and/or Lithuania.
 • Funding intention: 2 projects under the call topic of Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition; 4 projects under the call topic of Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition. Additional two projects can be funded within the available budget for the call.

For Danish organisations, the Danish funding agency for this call, Innovation Fund Denmark (IFD), has laid out some further national funding rules (attached in an annex to this mail).

 • Maximum funding amount: 500.000 EUR per project and maximum 300.000 EUR per partner. If applicable overhead is included in the maximum funding.

To put this into perspective, a 3-year postdoc on an average postdoc salary amounts to 228.000 EUR salary costs, plus 44 % overhead = 328.320 EUR

 • Maximum funding rates per organization follow IFD guidelines, meaning that co-financing is required for this call. For Danish public institutions, such as universities, the maximum funding rate is 90 %; for SMEs 75 %.
 • IFD encourages Danish research partners to include Danish industrial partners as well as regional and local decision makers and NGO as active partners in the consortium.

The RSO contact person for this NordForsk call is Anne Pintz (anpint@au.dk). For any further questions and inquiries, please get in touch with her.


ERC Starting Grant (StG)
Ansøgningsfrist: 24. oktober 2023 (forventet)
Meldefrist: 12. juni 2023 (skriv en mail til forskningskonsulent Helle Breth Klausen, IKK: hbk@cc.au.dk samt forskningsrådgiver Lea Graugaard, FSE: lgrau@au.dk)
Dette års ERC StG-call forventes at blive offentliggjort i juli. Allerede nu er der dog forlydende om, at ansøgningsfristen bliver d. 24. oktober. Starting Grant-virkemidlet er målrettet ”talented early-career scientists who have already produced excellent supervised work and are ready to work independently and show potential to be a research leader”. Idet virkemidlet er meget konkurrencepræget, anbefales det, at man er ude i god tid. Forskningsstøtteenheden (FSE) har et specialistteam målrettet ERC, som du vil kunne få støtte af, såfremt du adviserer FSE inden meldefristen.


COST-netværk
Ansøgningsfrist:
25. oktober 2023
COST er et EU-finansieret program, der støtter etablering af internationale forskernetværk. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter, og virkemidlet har bl.a. til formål at forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon Europe.

Et typisk COST-netværk løber over fire år, består af 24+ deltagerlande og støttes med cirka 1 million kroner pr. år. Midlerne kommer fra Horizon Europe. Der gives bl.a. midler til etablering af forskningsnetværk, kortere uddannelsesophold samt afholdelse af konferencer, seminarer og workshops.

 • Læs mere om virkemidlet og ansøgningsprocessen her.

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets puljer
Ansøgningsfrister: 1. november 2023 kl. 14.00

Der er afsat 12,8 mio. kr. i perioden 2023 og 2024 til at understøtte initiativer, der retter sig mod opbygning af større tværfaglig kapacitet i kultursektoren i forhold til at arbejde med tre temaer: 1) Bæredygtighed og den grønne omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog samt 3) Land og By.


VELUX HUMpraxis 2024
Meldefrist: 11. oktober 2023 kl. 12.00

Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser: 8. november 2023 kl. 13.00
VELUX Fonden søger projekter, hvor praktikere og humanvidenskabelige universitetsforskere i et tæt, ligeværdigt og vekselvirkende samarbejde både skaber og afprøver nye bæredygtige løsninger i praksis og opnår nye grundvidenskabelige og teoriudviklende erkendelser.

Der kan søges projekter indenfor:

 • Socialområdet
 • Miljøområdet
 • Voksenlivets overgange og forandringer

Se det fulde opslag her.
Se instituttets interne institutproces her.


MSCA Doctoral Networks
Application deadline: 28 November 2023
The objective of Doctoral Networks is to implement doctoral programmes by partnerships of organisations from different sectors across Europe and beyond to train highly skilled doctoral candidates, stimulate their creativity, enhance their innovation capacities and boost their employability in the long-term.

If you would like support for this call, please send an email to Mikkel Roberts (mtro@au.dk).

The Research Support Office can support you in setting up the Part A forms with partners, give feedback on the application text, and answer any questions concerning the call requirements, including the budget and the need to allocate management funds to the coordinator.


Grundforskningsfonden inviterer forskere til at indsende interessetilkendegivelser til nye Centers of Excellence.
En DG-centerbevilling er stor og fleksibel, og centrene udgør en unik ramme for fremragende forskning. Der kan etableres centre inden for og på tværs af alle forskningsområder.

Der er ikke nogen fast opskrift for etablering af et CoE. Centrene kan variere i størrelse og organiseringsform afhængig af fagområde og problemfelt mv. Et Center of Excellence kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om løsning af et kompleks forskningsspørgsmål.

For at opnå støtte fra fonden skal man præsentere forskning, der:

 • har høj videnskabelig kvalitet
 • har et højt fagligt ambitionsniveau
 • er original og egentlig fornyende
 • kan have en anvendelsesdimension (det er ikke noget krav)
 • kan være ren erkendelsesforskning
 • er potentielt banebrydende

Interesserede ansøgere opfordres til at informere instituttets forskningskonsulent Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk) så tidligt som muligt og senest 15. august 2023.
Endelig deadline for interessetilkendegivelser er 4. december 2023 kl. 12:00.

Læs mere på fondens hjemmeside og i guide for applicants.

Kontakt forskningskonsulenten

Helle Breth Klausen

Forskningskonsulent, ph.d.