Interne institutprocesser

Institutproces på IKK: Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) F2024: ForskningsProjekt1 (FP1)

Bemærk følgende:

 • Om ansøger: Du skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.- grad (eller opnåelsen af tilsvarende kvalifikationer).
 • Om budget: op til 2.200.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag
 • Om varighed: typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet

Læs hele DFF-opslaget her.

Følgende deadlines gør sig gældende i relation til den interne institutproces:

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
1. marts 2024 kl 23.59 Advisering/meldefrist
Kontakt instituttets forskningskonsulent og faglig koordinator i Arts Økonomi, hvis du planlægger at søge DFF: ForskningsProjekt1.

Ønsker du en læsning af din ansøgning, gøres opmærksom på dette til forskningskonsulenten ifm. meldefristen.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi:
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk
18. marts 2024 kl 23.59 Prækvalificering af navngiven ph.d.-kandidat
Inkluderer projektet en navngiven ph.d.-studerende, skal følgende prækvalificeringsproces overholdes: Hovedansøger indhenter tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at den pågældende kandidat vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis bevillingen opnås. 

Følgende bilag skal sendes til forskningskonsulenten og den relevante ph.d.-programleder:

 • CV
 • Eksamenspapirer og gradsbeviser
 • Dokumentation for engelske sprogkompetencer
 • Projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre (NB: Graduate School, Arts har besluttet, at når der søges om midler til en navngiven ph.d. ifm. større forskningsansøgninger, skal forhåndsgodkendelser fremadrettet bero på en vurdering af kandidatens kvalifikationer (CV og eksamensbevis) samt min. 2 og max 5 siders projektbeskrivelse formuleret af den navngivne ph.d.-kandidat selv. Dette er målrettet ansøgninger, hvor PI skriver en projektbeskrivelse på vegne af hele forskningsgruppen. Ud af denne skal den navngivne kandidat kunne demonstrere at kunne skrive en selvstændig del-projektbeskrivelse.)

Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus. 

Ph.d.-programleder(e):
Art, Literature and Cultural Studies,
Stefan Iversen:
norsi@cc.au.dk

ICT, Media, Communication and Journalism,
Anders Albrechtslund:
alb@cc.au.dk

Language, Linguistics, Communication, and Cognition,
Mikkel Wallentin:
mikkel@cc.au.dk

Ph.d.-administrationen, Arts,
Anna Louise Dolan Plaskett,
plaskett@au.dk

Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
8. april 2024 kl 23.59 Budgetgodkendelse
Følgende bilag sendes til forskningskonsulenten:
 • Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (hentes her).
 • Det samlede budget (udarbejdet i samarbejde med projektcontroller fra Arts Økonomi)
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
16. april 2024 kl. 12.00 Ansøgningsfrist
Ansøgning mv. sendes til DFF.
Link til ansøgningsportal: https://www.e-grant.dk/
16. april 2024 (eller snarest herefter) Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via forskningsrådets ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
Efterår 2024 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar fra DFF, kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse og eventuelle ansættelser.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Institutproces for IKK: Augustinus Fonden: Forskning i kulturarv 2024

I 2024 uddeler Augustinus Fonden 40 mio. kr. til forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Årets ansøgningsrunde åbner for ansøgninger 1. februar 2024 og lukker igen 15. maj 2024. 

Læs mere på fondens hjemmeside her.
Læs selve opslaget (pdf) her.
Vejledning til ansøgningen.

Følgende deadlines gør sig gældende i relation til den interne institutproces:

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
15. marts 2024 kl. 23.59 Advisering/meldefrist
Kontakt instituttets forskningskonsulent og faglig koordinator i Arts Økonomi, hvis du ønsker at søge midler fra kulturarvspuljen.

Ønsker du en læsning af din ansøgning, gøres opmærksom på dette til forskningskonsulenten ifm. meldefristen.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi:
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk
22. april 2024 kl. 23.59 Strategierklæring
For at få en strategierklæring (skal vedlægges ansøgningen til fonden) bedes følgende sendes til forskningskonsulenten:
 • Foreløbig projektbeskrivelse
 • Et par linjer om, hvordan ansøgningen placerer sig i forhold til instituttets strategi – og evt. også fakultetets og universitetets strategier.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
22. april 2024 kl. 23.59 Prækvalificering af navngiven ph.d.-kandidat
Inkluderer projektet en navngiven ph.d.-studerende, skal følgende prækvalificeringsproces overholdes: Hovedansøger indhenter tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at den pågældende kandidat vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis bevillingen opnås. 

Følgende bilag skal sendes til forskningskonsulenten og den relevante ph.d.-programleder:

 • CV
 • Eksamenspapirer og gradsbeviser
 • Dokumentation for engelske sprogkompetencer
 • Projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre (NB: Graduate School, Arts har besluttet, at når der søges om midler til en navngiven ph.d. ifm. større forskningsansøgninger, skal forhåndsgodkendelser fremadrettet bero på en vurdering af kandidatens kvalifikationer (CV og eksamensbevis) samt min. 2 og max 5 siders projektbeskrivelse formuleret af den navngivne ph.d.-kandidat selv. Dette er målrettet ansøgninger, hvor PI skriver en projektbeskrivelse på vegne af hele forskningsgruppen. Ud af denne skal den navngivne kandidat kunne demonstrere at kunne skrive en selvstændig del-projektbeskrivelse.)

Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus. 

Ph.d.-programleder(e):
Art, Literature and Cultural Studies,
Stefan Iversen:
norsi@cc.au.dk

ICT, Media, Communication and Journalism,
Anders Albrechtslund:
alb@cc.au.dk

Language, Linguistics, Communication and Cognition,
Mikkel Wallentin:
mikkel@cc.au.dk

Ph.d.-administrationen, Arts,
Anna Louise Dolan Plaskett:
plaskett@au.dk

Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
3. maj 2024 kl. 23.59 Budgetgodkendelse
Fremsendelse af endeligt budget til godkendelse hos institutlederen på IKK (via forskningskonsulenten).
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
15. maj 2024 kl. 12.00 Ansøgningsfrist
Ansøgning mv. sendes til Augustinus Fonden:
Link til ansøgningsportal: https://augustinusfonden.dk/ansoegning/
15. maj 2024 (eller snarest herefter) Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via Augustinus Fondens ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
Ultimo 2024 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar (om eventuel bevilling) fra Augustinus Fonden, kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Kontakt forskningskonsulenten

Helle Breth Klausen

Forskningskonsulent, ph.d.