Interne institutprocesser

 • Leder du efter en proces for Novo Nordisk Fondens Mads Øvlisen-stipendier eller Ny Carlsbergfondets ph.d. eller postdocstipendier? Find mere information her.

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) E2024

DFF-virkemidler og deadlines for efteråret 2024

VIRKEMIDDEL MAX. BELØB (EXCL. OVERHEAD) DEADLINES
Eksplorativt Netværk (FKK) 550.000 DKK 11. september 2024 kl. 12.00
Tidsskrifter (FKK) 43.000 DKK p.a. 11. september 2024 kl. 12.00
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 4.300.000 DKK 10. oktober 2024 kl. 12.00
DFF Forskningsprojekt2 4.300.000 DKK 8. oktober 2024 kl. 12.00
DFF-International postdoc 1.500.000 DKK 30. oktober 2024 kl. 12.00

Læs hele DFF-opslaget  her.
Følgende deadlines gør sig gældende i relation til de interne institutprocesser:

Eksplorativt Netværk (FKK) og Tidsskrifter (FKK)

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
19. august 2024 Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent med angivelse af:
 • Hvilket DFF-virkemiddel der ansøges
 • Projektets titel
 • CV for ansøger

Send også en mail til Arts Økonomi mhp. at sikre dig budgethjælp.

Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi:
Thor Fris Jespersgaard
thor.jespersgaard@au.dk 
3. september 2024 Budgetgodkendelse
Følgende bilag sendes til forskningskonsulenten:
 • Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (findes her).
 • Det samlede budget (udarbejdet i samarbejde med Arts Økonomi).
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
11. september 2024 kl. 12.00 Ansøgningsfrist (både for Eksplorativt Netværk og Tidsskrifter)
Ansøgning mv. sendes til DFF.
Link til ansøgningsportal: https://www.e-grant.dk/
11. september 2024 Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via forskningsrådets ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
2025 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle review-kommentarer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og DFF-Forskningsprojekt2

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
19. august 2024 Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent med angivelse af:
 • Hvilket DFF-virkemiddel der ansøges
 • Projektets titel
 • CV for ansøger

Internt review/medlæsning (gælder kun DFF-Forskningsprojekt2)
Ønsker du en læsning af din ansøgning i regi af instituttets forskningsudvalg, gøres opmærksom på dette til forskningskonsulenten ifm. meldefristen. Læsningen koordineres af forskningskonsulenten, men aftales ad hoc med den pågældende læser.

Send også en mail til Arts Økonomi mhp. at sikre dig budgethjælp.

Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi:
Thor Fris Jespersgaard
thor.jespersgaard@au.dk 
2. september 2024 Prækvalificering af navngiven ph.d.-kandidat
Inkluderer projektet en navngiven ph.d.-studerende, skal følgende prækvalificeringsproces overholdes: Hovedansøger indhenter tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at den pågældende kandidat vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis bevillingen opnås. 

Følgende bilag skal sendes til forskningskonsulenten og den relevante ph.d.-programleder:

 • CV
 • Eksamenspapirer og gradsbeviser
 • Dokumentation for engelske sprogkompetencer
 • Projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre (NB: Graduate School, Arts har besluttet, at når der søges om midler til en navngiven ph.d. ifm. større forskningsansøgninger, skal forhåndsgodkendelser fremadrettet bero på en vurdering af kandidatens kvalifikationer (CV og eksamensbevis) samt min. 2 og max 5 siders projektbeskrivelse formuleret af den navngivne ph.d.-kandidat selv. Dette er målrettet ansøgninger, hvor PI skriver en projektbeskrivelse på vegne af hele forskningsgruppen. Ud af denne skal den navngivne kandidat kunne demonstrere at kunne skrive en selvstændig del-projektbeskrivelse.)

Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus. 

Angående unavngivne ph.d.-kandidater
NB: Vær opmærksom på at projektets tidligste starttidspunkt er 01.08.2025 – og at unavngivne ph.d.’er tidligst vil kunne starte i projektet den 01.02.2026.

Ph.d.-programledere:
Art, Literature and Cultural Studies,
Stefan Iversen: 
norsi@cc.au.dk

ICT, Media, Communication and Journalism, Pia Majbritt Jensen: piamj@cc.au.dk

Language, Linguistics, Communication, and Cognition, Mikkel Wallentin: mikkel@cc.au.dk

Teamleder, ph.d.-skolen, Anna Louise Dolan Plaskett: plaskett@au.dk
1. oktober 2024 Budgetgodkendelse
Følgende bilag sendes til forskningskonsulenten:
 • Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (findes her).
 • Det samlede budget (udarbejdet i samarbejde med Arts Økonomi).
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
8. oktober 2024 (FP2)

10. oktober 2024 (Sapere)
Ansøgningsfrist
Ansøgning mv. sendes til DFF.
Link til ansøgningsportal: https://www.e-grant.dk/
10. oktober 2024 Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via forskningsrådets ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
2025 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle review-kommentarer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk

DFF-International Postdoc

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
19. august 2024 Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent og faglig koordinator i Arts Økonomi med angivelse af:
 • Projektets titel
 • CV for ansøger
 • Udkast til budgetposter
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
22. oktober 2024 Budgetgodkendelse
Følgende bilag sendes til forskningskonsulenten:
 • Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (findes her).
 • Det samlede budget (udarbejdet i samarbejde med Arts Økonomi).
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
30. oktober 2024 kl. 12.00 Ansøgningsfrist
Ansøgning mv. sendes til DFF.
Link til ansøgningsportal: https://www.e-grant.dk/
30. oktober 2024 Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via forskningsrådets ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk
2025 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle review-kommentarer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Lise Marie Andersen
lmand@cc.au.dk

For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at kontakte forskningskonsulent, IKK: Lise Marie Andersen, lmand@cc.au.dk

Carlsbergfondet E2024

OVERVIEW OF GRANTS

GRANT AMOUNT (MAX) DEADLINE WHO CAN APPLY READ MORE
Science Communication 200.000 – 3.000.000 DKK 1 September 2024 at 16:00 Researchers with ties to the university who has an external collaboration with professional communicators (outside the university) Link
Carlsberg Mindelegat 50.000 – 200.000 DKK 1 September 2024 at 16:00 Scholars with ties to the university holding a PhD degree Link
Semper Ardens Accelerate Max. 5.000.000 DKK 1 October 2024 at 16:00 The applicant must be a tenured associate professor who has been appointed for a maximum of two years at the date of the application deadline Link
Semper Ardens Advance 10.000.000 DKK – 20.000.000 DKK 1 October 2024 at 16:00 Tenured internationally recognised professors at a Danish research institution Link
Monograph Fellowships Full salary + operating expenses (5.000 DKK per month) 1 October 2024 at 16:00 Monograph fellowships are only awarded to tenured senior researchers employed at a Danish research institution with 5–20 years of past tenure as an associate professor, senior researcher or professor Link
Reintegration Fellowships Full salary + operating expenses (5.000 DKK per month) 1 October 2024 at 16:00 Postdoctoral fellows subsequent to an internationalisation fellowship from the Carlsberg Foundation or another research stay abroad Link
Research Infrastructure No max. 1 October 2024 at 16:00 Applicants must be tenured associate professors/senior researchers or professors employed at a Danish research institution Link
Conferences Max. 80.000 DKK Running deadline (three months prior to date of event) The main applicant must be at least at postdoctoral level Link
Field Trips/Research Stays (not exceeding 100.000 DKK) 100.000 DKK Running deadline (three months prior to date of event) The applicant must be at associate professor/senior researcher or professor level and employed at a Danish research institution Link
Field Trips/Research Stays (exceeding 100.000 DKK) More than 100.000 DKK 1 October 2024 at 16:00 The applicant must be at associate professor/senior researcher or professor level, employed at a Danish research institution Link
Publications No max. Running deadline (three months prior to date of event) Former or current Carlsberg Foundation grant holders may apply. It is a requirement, that the monograph is based on projects and research funded by the foundation Link
Internationalisation Fellowships* 450.000 DKK p.a. (when travelling alone)

500.000 DKK p.a. (when travelling with a partner)

550.000 DKK (p.a. when travelling with partner and child(ren))
1 October 2024 at 16:00 The applicant must hold a PhD degree or must have received the assessment of the PhD thesis. The applicant must also have a demonstrated strong connection to Danish research Link

* Internationalisation fellowships are not supported by AU, since the applicant will be hosted by other institutions and the grant will be given as a personal grant and involve no AU administration.

INTERNAL PROCESS AT THE SCHOOL

DEADLINE TASK CONTACT
19 August 2024 (for all grants!) Notification
Notify the research consultant that you are planning to apply for a Carlsberg grant (and stating which one) hosted by the school.
Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
19 August 2024 Budget
Please reach out to Arts Finance in order to get the required budget help. It is important to get a project finance controller involved to help you with your budget as soon as possible.
Coordinator and project finance controller
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk
19 August 2024 Internal review
The school offers to read and give feedback on the following applications: Accelerate, Advance and Monograph. The research consultant will match the application with a suitable reader from the school’s Research Committee. Each review will however be planned individually (and in agreement with both the applicant and the reader).

Are you interested in getting an internal review, please reach out to the research consultant and let her know right away.

Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
2 September 2024 Projects involving named PhD students
When named PhD students are involved in major projects, the main applicant must gain the approval (prævurdering) of the relevant PhD Programme Director as quickly as possible, confirming that it will be possible to register the student concerned as a PhD student if the applicant receives funding.

In order to gain this approval, the following documents must be sent to the relevant PhD Programme Director along with team leader of the Graduate School, Arts:

 • CV
 • Diplomas and certificates
 • Documentation of English language competences
 • A project outline for the part of the research project which the PhD student is to carry out (note: the Graduate School, Arts has decided that when applying for funding for a named PhD candidate in connection with major research applications, advance approvals will depend on an assessment of the candidate’s qualifications (CV and diplomas) and a project description of two-five pages formulated by the named PhD candidate. This decision applies to applications where the PI writes a project description on behalf of the entire research group. Based on this, the named PhD candidate must demonstrate the ability to write an independent sub-description)

If the candidate is approved, the main applicant will receive a confirmation document from the head of the Graduate School, Arts, Anne Marie Pahuus.

PhD programme leader(s):
Art, Literature and Cultural Studies,
Stefan Iversen: 
norsi@cc.au.dk

ICT, Media, Communication and Journalism, Pia Majbritt Jensen: piamj@cc.au.dk

Language, Linguistics, Communication, and Cognition, Mikkel Wallentin: mikkel@cc.au.dk

Team leader, Graduate School, Arts, Anna Louise Dolan Plaskett: plaskett@au.dk
23 September 2024

Housing commitment/declarations of support (Reintegration Fellowships, Semper Ardens Accelerate & Advance)
Please send the final title of the project, a brief summary of the project along with a few notes on how the project fits with existing research environments at the school to the research consultant in order to receive the mandatory “Declaration of support from the host institution” in due time.

NB: Please note that it will no longer be possible to get a support letter from AIAS prior to applying for the Monograph fellowship. In the future, you will have the option of applying for an AIAS Monograph Fellowship after you have received the grant.

Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
23 August 2024 / 23 September 2024 Budget approval

Calls with a deadline on 1 September:  Budgets must be approved by the head of school before the applications are submitted. Please forward the final version to the research consultant no later than 23 August.

Calls with a deadline on 1 October: Budgets must be approved by the head of school before the applications are submitted. Please forward the final version to the research consultant no later than 23 September.

Calls with a running deadline: Budgets must be approved by the head of school before the applications are submitted. Please forward the final version to the research consultant at least 5 weekdays before you plan to submit the proposal.
Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
1 October 2024 at 16:00 (for most grants) Application deadline
Submission of application to the Carlsberg Foundation (via CF-Grant)
1 October 2024 (or as soon as possible thereafter) Record-keeping
When the application has been uploaded via CF-Grant, the application and appendices must be sent as a single PDF file to the research consultant for record-keeping purposes in Workzone.
Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
2025 Creating your project
When applicants receive a reply from the Carlsberg Foundation, the research consultant must be contacted as quickly as possible with a view to creating the project and possible appointments.
Research consultant, CC,
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) E2024

AUFF-virkemidler og deadlines for efteråret 2024

VIRKEMIDDEL MAX. BELØB (EXCL. OVERHEAD) HVEM KAN SØGE DEADLINES
AUFF Publikationsstøtte Min. 10.000 kr. Ansøger skal være ansat ved Aarhus Universitet. 5. september 2024 kl. 12:00
AUFF NOVA
 1. Små projekter (op til 600.000 kr. + overhead), varighed 1-2 år
 2. Store projekter (op til 2,5 mio. kr. + overhead), varighed 3-4 år
AUFF NOVA henvender sig til alle fastansatte forskere på AU. Tenure track adjunkter betragtes i denne forbindelse også som fastansatte. 10. september 2024 kl. 12:00
AUFF International Mobilitet (Gæsteforskerstipendier; Sabbaticalstipendier) 15.000 kr. pr. måned (ekskl. overhead) i op til 3 måneder/ op til 200.000 kr. Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet. Ansøgning skal vedlægges en indstilling fra institutleder.

25. september 2024 kl. 12:00

Læs hele AUFF-opslaget om Publikationsstøtte her.
Læs hele AUFF-opslaget om NOVA her.
Læs hele AUFF-opslaget om International Mobilitet her.

Følgende deadlines gør sig gældende i relation til de interne institutprocesser:

DEADLINE OPGAVE KONTAKT
19. august 2024 kl. 12:00 Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent med angivelse af:
 • Hvilket AUFF-virkemiddel der søges
 • Projektets titel (hvis NOVA)

Send også en mail til Arts Økonomi mhp. at sikre dig budgethjælp.

Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi:
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk
3. september 2024 kl. 12:00 Budgetgodkendelse
Det samlede budget (udarbejdet i samarbejde med Arts Økonomi) bedes sendes til forskningskonsulenten mhp. godkendelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

5. september 2024 kl. 12:00 (Publikationsstøtte)
10. september 2024 kl. 12.00 (NOVA)
25. september 2024 kl. 12.00 (Mobilitet)

Ansøgningsfrister
Ansøgning mv. sendes til fonden.
Link til ansøgningsportal: https://auff.grant.nu/profile/#/login
Snarest efter ansøgningsfristen Journalisering
Når ansøgningen er uploadet via forskningsrådets ansøgningsportal, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten mhp. journalisering i WorkZone.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk
2025 Projektoprettelse
Når ansøgere får svar fra AUFF, kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.
Forskningskonsulent, IKK:
Helle Breth Klausen,
hbk@cc.au.dk

VELUX FONDEN: HUMpraxis 2025

Intern institutproces annonceres, så snart fondens opslag offentliggøres.
Spørgsmål rettes til forskningskonsulent Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk 

Novo Nordisk Fonden: Kunsthistorisk forskning 2024

Intern institutproces annonceres, så snart fondens opslag offentliggøres.
Spørgsmål rettes til forskningskonsulent Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk 

Kontakt forskningskonsulenterne