Thesis seminar

Finansiering

Institutledelsen på Kommunikation og Kultur har besluttet, at finansieringen af thesis seminars skal ligge på institutniveau og følge nedenstående retningslinjer:

  • Der gives sammenlagt et maksimalt bidrag på 5.000 kr. pr. thesis seminar fra instituttet.
  • Instituttet kan dække rejse for ekstern opponent, samt eventuel overnatning, med op til 2.000 kr.
  • En eventuel ekstern opponent kan honoreres med 10 timer (ekstern lektor-sats), svarende til 3.066 kr.
  • Afholdes thesis seminaret med en intern opponent kan vedkommende tilsvarende godskrive 10 timer i vipomatic. Dette prisfastsættes efter samme takst som eksterne opponenter
  • Instituttets bevilling kan anvendes til indkøb af forplejning til opponent
  • Instituttet dækker ikke udgifter til sociale arrangementer i forlængelse af thesis seminar.

Læs mere i følgende notat:

Notat vedr. finansiering af Thesis Seminar på Institut for Kommunikation og Kultur

Read more in English