Informationssikkerhed og GDPR

Informationssikkerhed

Du skal som medarbejder være opmærksom på AU’s politik og retningslinjer inden for informationssikkerhed og GDPR (databeskyttelse). Blandt andet er det vigtigt, at du som forsker sørger for at opbevare dine filer og forskningsdata korrekt. Du kan kontakte Arts IT-support, hvis du har spørgsmål om drev/fildeling.

Du finder relevant materiale om informationssikkerhed, hensigtsmæssig backup af filer m.m. på www.au.dk/informationssikkerhed/.

Kend og overhold AU's regler for informationssikkerhed

9 gode råd om, hvordan du passer på informationer


Som medarbejder og studerende på Aarhus Universitet har du pligt til at kende og overholde reglerne for informationssikkerhed herunder. Derudover skal du være bekendt med den centrale informationssikkerhedspolitik.Databeskyttelse/GDPR

Som nævnt ovenfor, er det her bl.a. vigtigt at være opmærksom på love og regler om databeskyttelse/GDPR. Her kan du bl.a. se, hvilke forholdsregler, du bør tage i de forskellige roller i organisationen.

Det forventes, at du gennemfører det onlinekursus, der tilbydes i GDPR inden for de første 3 måneder af din ansættelse.

Find information på denne side om AU's regler for databehandleraftaler. Husk, at databehandleraftaler altid skal journaliseres i Workzone.


Opbevaring af data og dokumenter

Se denne matrix vedr. AU's klassifikation af data

Se eksempler på systemer, hvor du må gemme de forskellige typer af data. Præcist hvilket system du skal vælge, afhænger af dine arbejdsopgaver og kan afhænge af journalpligt, arkivpligt, funktionalitet, hvor længe data skal gemmes, og hvilket system der anvendes for dine specifikke arbejdsopgaver. Spørg dine kolleger eller din nærmeste leder, hvis du er i tvivl.

 

OFFENTLIG

INTERN

FORTROLIG

FØLSOM

Panopto

Ja

Ja

Nej

Nej

Workzone

Ja

Ja

Ja

Ja

mitHR (HR)

Ja

Ja

Ja

Ja

U-drev (personligt drev)

Ja

Ja

Nej*

Nej*

O-drev (fælles drev) med begrænset log-sikkerhed (standard)

Ja

Ja

Ja

Nej

O-drev (fælles drev) med udvidet log-sikkerhed (kontakt IT-support)

Ja

Ja

Ja

Nej*

STADS

Ja

Ja

Ja

Ja

TYPO3

Ja

Nej

Nej

Nej

OneDrive

Ja 

Ja

Nej*

Nej*

Outlook mapper

Ja

Ja

Nej

Nej

Sharepoint

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Teams + Zoom

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Microsoft online tjenester i øvrigt

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Survey-Xact

Ja

Ja

Ja

Ja

REDCap

Ja

Ja

Ja

Ja

Gratis/public cloud-tjenester, fx Dropbox eller Google drev**

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja: Her må du GERNE gemme

Nej: Her må du IKKE gemme

Nej*: Opbevaring forudsætter, at personoplysninger er PSEUDONYMISERET

**AU har ikke vurderet brugen af de enkelte cloud-tjenester. Du skal derfor sikre dig, at anvendelsen er i overensstemmelse med de servicevilkår, som gælder for den pågældende tjeneste. Vær opmærksom på at brugen af cloud-tjenester kan indebære en videregivelse og/eller en overførsel, der er omfattet af databeskyttelsesretlige regler.