Vipomatic (arbejdstidsregnskab)

Arbejdstidsaftalen for Arts beskriver rammerne for arbejdsopgaver for videnskabeligt ansatte. I Vipomatic bliver de konkrete arbejdstimer for undervisningsrelaterede og administrative arbejdsopgaver registreret for den enkelte medarbejder.

På side 5 i aftalen findes en oversigt over, hvilke arbejdsopgaver, der indgår i timeregnskabet.

Arbejdstimer ifm. forskningsaktiviteter og videnudveksling (fx. tovholder for forskningsenhed, udarbejdelse af forsknings­ansøgninger, planlægning af konferencer og redaktionsarbejde) registreres ikke, jvf. s. 4 i Arbejdstidsaftalen.

Timekompensationen ved undervisning, eksamen og administrative opgaver opgøres jf. normer fastsat i Arbejdstidsaftalen for Arts og supplerende aftaler på fakultets- og/ eller institutniveau. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere, at der er timemæssig balance over flere semestre. 

Om Vipomatic

Vipomatic er et administrativt system til registrering af arbejdstid. For alle fastansatte videnskabelige medarbejdere ved IKK registreres den arbejdstid, der ligger ud over forskning og videnudveksling, i systemet. Dvs. at al undervisning, eksamen, vejledning og administration registreres i Vipomatic.

Institutsekretariatet står for at registrere timerne i Vipomatic i dialog med afdelingslederne.

Login:

Du kan løbende holde øje med dit personlige timeregnskab i Vipomatic. Du skal logge på via WAYF.

Har du problemer med login eller andre spørgsmål til Vipomatic? Skriv en mail til arbejdstid@cc.au.dk


Validering:

To gange årligt vil du blive kontaktet af institutsekretariatet vedrørende validering af din arbejdstid i foregående semester. Her vil du blive bedt om at skrive eventuelle rettelser ind i følgende skema:

Skema til validering (Download Excel-dokument via linket)

Når du udfylder skemaet med dine rettelser, er det vigtigt, at du:

  • udfylder basisinformationerne øverst
  • skriver kort og præcist, hvad din henvendelse drejer sig om
  • vedlægger dokumentation for særlige aftaler indgået med enten institut- eller afdelingsleder.

Skemaet sendes til arbejdstid@cc.au.dk

Du har også mulighed for at sende rettelser til timeregnskabet løbende - du bedes også her bruge ovenstående skema.