Mailinglister på IKK

Om distributionslister i Outlook

Nedenstående mailinglister er oprettet i AU's fælles adressebog i Outlook, og alle på AU kan sende til dem – men tænk godt over nødvendigheden, inden der sendes til fx alle på instituttet eller en lokalitet.

Listerne starter alle med #CC. De er opbygget hierarkisk, så der kun skal tilknyttes personer i første kolonne, hvorefter de kommer til at gå automatisk videre til de relevante højere niveauer. Dvs., at en medarbejder, som tilknyttes listen #Kunsthistorie får alle mails, som sendes til denne liste, til afdelingslisten KÆM, til lokaliteten Kasernen og til alle på instituttet.

 

Oversigt over mailinglister

Tilføj eller fjern en adresse på listen

I sekretariatet har følgende adgang til at tilknytte og fjerne ansatte fra listerne:

Det tager stort set ingen tid, så tøv ikke med at gøre opmærksom på mangler.

I de globale lister kan kun indgå adresser fra det fælles mailsystem. Ønsker man en liste, hvor også AU-eksterne folk og/eller studerende indgår, kan man i stedet oprette personlige kontaktgrupper eller Mailman-mailinglister.