IT-udstyr og telefoni

Anskaffelse af standard IT-udstyr og telefoner

Køb af IT-udstyr

  • Afdelingssekretærer kan indkøbe det standard-IT-udstyr fra IT-webshoppen, som IKK til enhver tid fastsætter. Standardudstyret er standard-PC samt dockingstation, monitor, mus, tastatur, højtalere, headset, sleeve til computer. Da priserne varierer meget over tid, skifter det også, hvad sekretærerne kan anskaffe uden særlig tilladelse.
  • Har man særlige faglige behov (herunder for Mac-computer), kan man ansøge afdelingslederen om yderligere. 
  • Alt IT-udstyr skal købes i webshoppen, og mobiltelefoner og alt IT-udstyr over 500 kr. skal bestilles af afdelingssekretærer.
  • Ønsker til udstyr ud over det nævnte standardudstyr, bestilles også via afdelingssekretærer. Godkendelse fra afdelingsleder vedlægges ansøgningen. Godkendelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket beløb eller hvilken model, der er godkendt.  

Køb af telefoner (kun i særlige tilfælde)

  • Mobiltelefon og tablet bevilges kun begrundet i funktion eller i særlige faglige behov.
  • Mobiltelefoner skal købes i AU’s IT Webshop, og skal bestilles af afdelingssekretærer.
  • Ved bestilling af mobiltelefoner sættes Tine Arsinevici i kopi med henblik på afstemning med månedlige lister over indkøb og indhentning af tro-og-love-erklæring hhv. registrering af telefonen til beskatning. Læs om beskatning her.
  • Hvis telefonen ikke anvendes privat, og man derfor ikke skal beskattes af fri telefon, skal man fremsende en tro og love-erklæring til Anne Overballe: overballe@cc.au.dk , når man kender sit nye mobilnummer. Find tro og love-erklæringen her.

Teams-telefoni og medarbejderbredbånd

Teams-telefoni

På AU - og dermed også på IKK - bruger vi primært Teams-telefoni. Internt på AU kan alle ringe til hinanden via Teams, uanset om man har et Teams-telefonummer eller ej, men for at også eksterne kan kontakte os, skal alle have et telefonnummer på hjemmesiden/PURE-profilen. Det kan være et Teams-nummer, nummeret fra en arbejds- eller fra en privat mobiltelefon.

AU benytter som standard Teams-telefoni. Læs om Teams-telefoni her.

Tilføje eller ændring af nummer

Kontakt en afdelingssekretær, Anne Overballe eller Tine Arsinevici, hvis du har brug for at få tilføjet eller ændret et nummer - så ændrer vi det via medarbejderstamkortet.


Medarbejderbredbånd, printere og toner

  • Der bevilges ikke medarbejderbredbånd. Når eksisterende bredbånd udfases, bliver der givet et varsel på minimum 2 måneder.
  • Der bevilges ikke printere til hjemmebrug. Allerede bevilgede printere kan beholdes under ansættelsen, så længe de fungerer. Papir, toner m.v. dækkes ikke.