Afdelinger og lokationer på IKK

Den officielle forkortelse på instituttets navn er CC (School of Communication and Culture), men du vil også møde forkortelsen IKK (Institut for Kommunikation og Kultur). Instituttet er fysisk placeret på adresserne: 


Langelandsgade 139, (Kasernen), bygning 1580, 8000 Aarhus C. 

Her finder du institutleder, studieleder, ledelsessekretariatet og afdelingerne: 


Jens Chr. Skous Vej 2 (Nobelparken), bygning 1485, 8000 Aarhus C. 

Her finder du afdelingerne: 


Jens Chr. Skous Vej 4 (Nobelparken), bygning 1481, 8000 Aarhus C. 

Her finder du afdelingerne: 


Helsingforsgade 14 (Katrinebjerg), bygningerne 5361, 5335, 5347 og 5008 

8200 Aarhus N. Her finder du afdelingerne: