Indberetning af undervisningsmateriale til Copydan

Hvordan indberetter jeg til Copydan/Tekst og Node på IKK?


Som underviser skal du indberette benyttet undervisningsmateriale, som sekretariatet sender til Copydan. Du kan sende listerne på en af følgende måder. Vælg den metode, der passer dig bedst:

  1. Du har en en del litteratur til hvert kursus, som du foretrækker at taste ind i et Word-skema
    Hvis du foretrækker at indtaste titler ind i et Word-dokument, så download og benyt dette Word-skema. I bunden af skemaet finder du en blå knap, som vedhæfter skemaet i en mail med copydan@cc.au.dk som modtager.
  2. Du har allerede lavet en litteraturliste til hvert kursus, som er færdig og klar til at blive afsendt
    Send den færdige litteraturliste til copydan@cc.au.dk. Du bør sikre dig, at alle informationer, som Copydan kræver, er på din liste. Se hvilke informationer din liste skal indeholde, såfremt du benytter din egen version.

 

Bøger


Support fra IKK's sekretariater

  • Sekretariatet sørger for, at lister, skemaer, formularer, der sendes til funktionspostkassen copydan@cc.au.dk bliver sendt videre til Tekst og Node ifm. med semesterstart (februar/marts og september/oktober).
  • Vi kan desværre ikke være behjælpelige med regler inden for kopiering og ophavsret, men henviser til retningslinjerne fra AU Library, som findes herunder.

Bemærk

  • Trykte kompendier produceret ved Fællestrykkeriet indberettes af trykkeriet.
  • Du skal huske at inberette materiale i Brightspace. Se regler nedenfor.

Her finder du AU Librarys vejledninger omkring ophavsret og kopiering

Når du underviser og bruger materiale i undervisningen, er der en række regler, som du skal være opmærksom på. Ved du fx om du må vise tv-optagelser, uploade artikler til Brightspace, og hvad med billeder i dine slides?

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.

Materiale fra internettet

Det er nemt og hurtigt at finde relevant kursusmateriale på nettet, men det kan være svært at gennemskue, hvordan man må dele det med sine studerende.

Kopi, print og scanning

Hvis du vil uddele fotokopier eller print, lave trykte kompendier eller indscanne materiale til dine studerende, så afhænger reglerne af originalen.

 

Copydanaftalerne

Læs de tre Copydanaftaler – én for tekster, én for billeder og én for AVU-materialer, Aarhus Universitet har indgået med Copydan. 

Videoer

Når du benytter videoklip i undervisningen, skal du være opmærksom på både ophavsretsloven, persondataloven og de betingelser, der gælder for den videotjeneste, som du benytter.

Dansk radio/tv

Læs hvordan du kan bruge radio og tv i din undervisning. Både egne optagelser og indhold fra Mediestream.  

Billeder

Hvis du ønsker at benytte billeder i undervisningen, skal du være opmærksom på AUs aftale med Copydan (Billedkunst). 

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.