For undervisere

Specielt for IKK

Besøg af gæster/gæsteforelæsere

Når du skal have besøg af en gæst (kort besøg), leverer du aftalens informationer til sekretariatet, som dernæst hjælper med de praktiske detaljer.

Find information om, hvordan du gør på denne side.


Indberetning af undervisningsmateriale (Copydan)

Som underviser skal du indberette benyttet undervisningsmateriale. AU har en kopieringsaftale med Copydan Tekst og Node, som skal have tilsendt lister to gange årligt.

Se, hvordan du indberetter materialet.


Timeregnskab (Vip-O-Matic)

Vip-O-Matic er et administrativt system til registrering af arbejdstid for fast- og tidsbegrænset videnskabelige medarbejdere med forskningsforpligtelse ifm. tidsregistrering af arbejdsopgaver relateret til uddannelse, ph.d.- området, administration og rekruttering af medarbejdere.

Find information om Vip-O-Matic her.


Forplejning til mundtlig eksamen med ekstern censur

Ved ekstern censur betaler instituttet for sandwich til både ekstern censor og eksaminator (ved intern censur dækkes udgiften ikke).

Kontakt dit lokale sekretariat.


Politikker, retningslinjer og notater for uddannelse

IKK og Arts har retningslinjer og politikker inden for uddannelse.

Se IKK's og Arts retningslinjer for uddannelse her


AU's studiesystemer og retningslinjer

Datasikkerhed for undervisere

Som underviser er det dit ansvar, at du overholder reglerne vedrørende håndtering af personoplysninger.

Orienter dig på denne AU's side om informationssikkerhed for undervisere.


Bøger til undervisning og forskning og trykkeri

Bøger til brug i undervisning eller forskning betales af den enkelte VIP. Der kan ofte træffes aftale med forlaget om frieksempler.

Fakulteterne Health og Arts har fællestrykkeri, hvor du kan bestille kompendier m.v.

Læs mere på trykkeri.au.dk


Lokalebooking til undervisning på Arts

Booking af lokaler til undervisning, eksamen og ad-hoc arrangementer foretages af Arts Studier. Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning eller andre arrangementer, skal du kontakte det undervisnings- og eksamensteam der er tilknyttet uddannelsen:

Studieleder på IKK

Studielederen har det overordnede ansvar for uddannelsernes udvikling, kvalitet og drift.

Lars Kiel Bertelsen

studieleder@cc.au.dk

Uddannelseskonsulenter på IKK

Nina Thiele Zeiss

ntz@cc.au.dk

Stine Bloch Ravn

sbr@cc.au.dk

Katharina Juhl Haslund

kjh@cc.au.dk