Annoncering af arrangementer og nyheder

Arrangementer

Har du et arrangement til kalenderen, bedes du udfylde denne skabelon, som sendes til din afdelings webredaktør (se kontaktinfo sidst i dokumentet og til højre her på siden): 

Når du udfylder skabelonen eller sender en mail om et arrangement, er det vigtigt at notere, hvilken målgruppe arrangementet henvender sig til: medarbejdere (evt. en eller flere afdelinger), hele IKK/Arts, studerende eller eksterne/alle interesserede. Så hjælper din webredaktør med at få arrangementet lagt på de relevante hjemmesider.

Eksternt relevante arrangementer, fx åbne foredrag, kan vises på fag-, afdelingssider og centersider, og de vises også samlet på institutkalenderen:

Arrangementer, der kun er relevante for medarbejdere lægges på kalenderen på MIKK. Lukkede møder/seminarer, fx i forskningsprogrammer lægges som udgangspunkt ikke på webkalenderen, men sendes ud via mail/Outlook-kalender.


Nyheder/blogindlæg

Har du skrevet et indlæg til en hjemmeside for fx et forskningsprogram, afdeling eller center med nyhedsmodul, bruges denne skabelon, som sendes til din lokale webredaktør:

Nyheder til institutnyhedsbrevet sendes til ”IKK Nyhedsbrev, CC” Nyhedsbrev@cc.au.dk

Kontakt kommunikationspartner for IKK Jeppe Kiel Revsbech angående pressekontakt, forskningsformidling og nyheder til forsiden af cc.au.dk.

Se også siden Presse og sociale medier om bognyheder, bevillingsnyheder m.m.