Virksomhedsophold

Bliv inspireret til erhvervssamarbejde: Hanne Bruun fortæller om sit virksomhedsophold hos TV 2

Hanne Bruun er ansat ved Afdeling for Medievidenskab og Journalistik her på universitetet. Samtidig med at hun underviste i faget Tv og tv-teori i den digitale æra, var hun på virksomhedsophold hos TV2.

Formålet med opholdet var for Hanne Bruun at få et indblik i, hvordan en public service-leverandør som TV2 arbejder. Hanne Bruun var især interesseret i hvilke overvejelser, der ligger bag tv-netværkets programplanlægning på tværs af kanaler og platforme. Under opholdet fik hun en dybere indsigt i relevante arbejdsprocesser, og hun oplevede at kunne bidrage konstruktivt til indholdsmæssige og organisatoriske refleksionsprocesser hos TV2.

En mulighed for at opdage nye forskningsområder

Hanne Bruun oplevede, at opholdet tilførte hende en langt mere nuanceret forståelse af branchen. I forhold til hendes egen undervisning og forskning gav opholdet dels en større forståelse for de kompetenceprofiler, den specifikke branche efterspørger hos de studerende. Dels opdagede hun nye forskningsområder, som hidtil ikke har været undersøgt.

Erhvervssamarbejdet eksemplificerede, hvordan forskere og branche kan udvikle produktive samarbejder og det gav Hanne Bruun en langt mere nuanceret forståelse af branchen, som man ikke kan læse sig til. Det har efterfølgende resulteret i, at Hanne Bruun har bidraget til interne seminarer og flere gode samarbejdsrelationer.  

Virksomhedsopholdet kom i stand gennem en ansat på TV2, som Hanne Bruun tidligere havde samarbejdet med omkring et forskningsprojekt. 

Gode råd til virksomhedsopholdet

  • Virksomhedsopholdet skal søges i god tid, hvilket kan betyde, at der kan være centrale forandringer i virksomheden ved virksomhedsopholdets start. Man skal derfor være forberedt på, at de planlagte fokusområder og aktiviteter kan ændre sig løbende.
  • Det er en fordel, hvis man som forsker og virksomhed har et eller flere fælles problem(er), som man har et fælles ønske om at finde løsninger på, så der skabes en rød tråd i opholdets fokus. 
  • Det giver et større læringsoutput, hvis man har et kendskab til organisationen/virksomheden, før man starter.
  • Der skal foreligge klare samarbejdsaftaler om fortrolighed og det skal gøres klart, at opholdet ikke har karakter af dataindsamling, men snarere er en videns- og arbejdsrelation mellem dig og virksomheden.  

Baggrund for etablering af virksomhedsophold

Som led i arbejdet med at styrke de eksterne relationer til universitetets samarbejdspartnere har fakultetet etableret en indsats, hvor universitetets fastansatte VIP har mulighed for at få et ophold hos en ekstern samarbejdspartner i op til to måneder.

Formålet med virksomhedsopholdet er på den ene side at styrke kendskabet til de arbejdsmarkeder, de studerende uddannes til, og på den anden side at udveksle viden mellem erhvervslivet og den akademiske verden. Virksomhedsopholdet skal ikke opfattes som et feltstudie, der er et led i et forskningsprojekt, men som en mulighed for at blive en aktiv medarbejder i virksomheden og derved få praktisk erfaring.

Har du spørgsmål, så kontakt: