Organisation

Organisering

Ledelsen på instituttet

Instituttets ledelse består af en institutleder, to viceinstitutledere, en studieleder og en sekretariatsleder.

Se IKK's ledelsesteam her.


Sekretariater

Institutsekretariatet er organiseret med kontorer på Katrinebjerg, i Nobelparken og på Kasernen og med lokale afdelingssekretærer. Derudover er der på hver lokation en afdelingskonsulent, som løser administrative opgaver på både afdelingsniveau og institutniveau. Ledelsessekretariatet er placeret på Kasernen. 

Se hele sekretariatet for IKK her.


Afdelinger

Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau inden for en bred faglig vifte på vores ni afdelinger.

Find de ni afdelinger her, og hvor de er placeret geografisk | Se oversigt over IKK's afdelingsledere  

Processer og politikker

Proces for indstilling og udpegning af afdelingsledere ved IKK


Ph.d.-området

Institut for Kommunikation og Kultur har tre ph.d.-programmer, der spænder over instituttets fagligheder:

Læs mere om IKK' forskningsorganisering her.

Processer og politikker for ph.d.-området

Proces for indstilling og udpegning af ph.d.-programledere på IKK | Politik for ph.d.-programlederes rekruttering af medlemmer til de stående fagkyndige ph.d.-udvalg på IKK

På IKK er ph.d.-studerende tilknyttet forskeruddannelsesprogrammer, og alle fakultetets ph.d.-studerende er indskrevet ved Graduate School – Faculty of Arts i et forskeruddannelsesprogram.

Læs om instituttets ph.d.-studerende her.


Internationale medarbejdere

International Centre på Aarhus Universitet hjælper med praktiske forhold og afholder sociale arrangementer for internationale medarbejdere (og studerende). Der er en bred vifte af hjælp og vejledning til internationale medarbejdere.

Læs om International Centre her.


Organisering på Arts

Her finder du Arts politikker, retningslinjer og delstrategier for organisering på Arts.

Den aktuelle organisering | Organisering | Justering af intern institutorganisering | Institutstruktur


AU-organisationen

AU består bl.a. af ni fakulteter, forskningscentre og museer.

Se organisationsdiagrammer og alt om AU's virke her.

Ekstern side og afdelingsoversigt

Administrationscenter Arts (ACA)