Erhvervssamarbejde

Aarhus Universitet har et strategisk mål om at styrke sit bidrag til hele samfundets udvikling og velfærd. Dette ønskes bl.a. realiseret gennem et tæt samarbejde med erhvervsliv, offentlige institutioner og civil samfund.

Hos IKK understøttes Universitets mål om eksterne samarbejder bl.a. af en instituttets erhvervsudvalg og af institutleder, Unni From, der har erhvervssatsningen som et af tre fokusområder. Erhvervsambassadør, Marianne Ping Huang, har endvidere et særligt fokusområde i forhold til at sikre instituttets den størst mulige sammenhæng mellem instituttets innovationsindsats og universitetets satsning i The Kitchen.

Organisering

Samarbejdsformer

På tværs af forsknings- og uddannelsesområdet er der en række erfaringer med, hvordan man kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Erfaringerne varierer fra afdeling til afdeling og fra forskningsmiljø til forskningsmiljø, og der kan derfor være grund til at videndele omkring fordele og ulemper ved de forskellige samarbejdsformater.

For at understøtte videndeling og evt. inspirere til nye samarbejder på tværs af forskningsmiljøer og uddannelser har vi indsamlet en række eksempler på konkrete erhvervssamarbejder og de erfaringer, de deltagende VIP'ere har gjort sig.  

Eksemplerne er på ingen måde udtømmende, og vi hører gerne fra jer, hvis I har gjort jer nogle erfaringer, som andre kan lære af.

Samarbejde med studerende

Samarbejde med forskere