Råd, nævn og udvalg

Instituttets organer

Lokalt samarbejdsudvalg (LSU) - kræver VPN

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for både løsningen af arbejdspladsens kerneopgave og medarbejdernes trivsel.

Se IKK's samarbejdsudvalg her.


Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU) - kræver VPN

Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Se IKK's arbejdsmiljøudvalg her.


Forskningsudvalget - kræver VPN

Forskningsudvalgets hovedopgave er at rådgive institutlederen i spørgsmål, der vedrører instituttets forskning og udviklingsorienterede områder.

Se IKK's forskningsudvalg her.


Husudvalg

Husudvalgene på IKK består af repræsentanter for VIP, TAP og studerende og drøfter bl.a. indretning og brug af lokaler og fællesarealer. 

Se husudvalget her.


Institutforum (IF) - kræver VPN

Institutforum er et rådgivende organ for institutlederen. Det har til opgave at sikre ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål.

Se Institutforum her.


Aftagerpanel

Instituttet samarbejder med private og offentlige virksomheder og institutioner bl.a. via aftagerpanelet, hvis opgave bl.a. er  at udvikle tidssvarende uddannelser, der lever op til efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet.

Læs om IKK's aftagerpanel her.


Erhvervsudvalget - kræver VPN

Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur har til formål at øge instituttets dialog og samarbejde med det private erhvervsliv, civilsamfund og offentlige institutioner.

Læs om erhvervsudvalget her.


Studienævn (SN)

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på fagene. 

Læs om SN her.


Uddannelsesnævnet (UN)

Uddannelsesnævnenes opgave er at sikre bred repræsentation og medinddragelse fra alle uddannelser, uddannelsestyper og fagmiljøer ift. til studienævnet og studieleder samtidig med, at de danner rammen om den faglige udvikling af uddannelserne.

Læs om UN her.