Forskningsplaner

Årets postMUS-runde (E23/F24), hvor afdelingsledere og forskningsprogramledere på instituttet mødes for, på baggrund af MUS, at bygge bro mellem afdelinger og programmer er netop overstået. I denne forbindelse kom det bl.a. frem, at rigtig mange kolleger efterspørger strukturer og skabeloner, der kan hjælpe dem med at planlægge deres forskning(stid). Forskningsplaner, tidsstyring og bæredygtig ansøgningskultur var således temaer, der blev nævnt på tværs af hele instituttet.

På denne side er der derfor samlet (indtil videre) tre eksempler på forskningsplaner, der på forskellige måder forsøger at gribe genren 'forskningsplan' an - én målrettet fremtidige ambitioner og opgaver, én målrettet generelle ambitioner og en sidste målrettet relevante virkemidler.

Skabelonerne er en ressource, der er tænkt som et frivilligt arbejdsredskab til inspiration og skal ikke forveksles med den forskningsplan, man forventes at udarbejde, hvis man søger en stilling på instituttet.

Forskningsplan I

Forskningsplan II

Forskningsplan III

Kontakt forskningskonsulenterne

Som videnskabelig medarbejder på IKK kan du få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.