Ferie, sygdom, fravær og barsel

Ferie, sygdom og fravær

Registrering af sygdom, ferie og øvrigt fravær

Sygdom og raskmeldinger, omsorgsdage, fri ved barns sygdom og ferie skal registreres hos din lokale afdelingssekretær, som du skal give besked om morgenen ved første fraværsdag og ved raskmelding.

Disse kolleger skal kontaktes ved sygdom, ferie og fravær:

► Hvis du skal aflyse undervisning, skal du annoncere det i Brightspace.

► Ved sygdom over to uger får din nærmeste leder besked, og du vil blive indkaldt til en sygefraværssamtale, typisk med din nærmeste leder.

Læs om ferie | Læs om sygdom og fravær 


Barns 1. og 2. sygedag

Reglerne om frihed på barns 1. og 2. sygedag fremgår af de enkelte overenskomster.

Alle medarbejdere på Aarhus Universitet har denne ret under de betingelser, som er beskrevet nedenfor. Som udgangspunkt er der ret til løn under fraværet.

Læs om reglerne for barnets sygedage her.


Barsel

Ved barsel og adoption bør du kontakte din nærmeste leder i god tid.

Læs om AU's regler for barsel her.