Arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Beredskab og evakuering

Beredskabet på Aarhus Universitet skal hjælpe medarbejdere, studerende og gæster til at kunne forebygge og håndtere akutte situationer. AU har ét samlet beredskabskoncept. 

Find informationer om AU's beredskab her 

Orienter dig om AU's evakueringsvejledninger herunder.


Hjertestarter

Der findes et stort antal hjertestartere på AU's lokationer i Århus. 

Her finder du kort og link til hjertestarter.dk.


Skærmbriller, hjemmearbejdsplads og øvrigt ergonomisk udstyr

Ansatte på Aarhus Universitet, der regelmæssigt arbejder ved skærm­arbejds­pladser, har ret til at få en syns­test og eventuelt skærm­briller, hvis det viser sig at være nødvendigt. Der er specifikke krav, der skal opfyldes på en hjemmearbejdsplads.

Find information om skærmbriller, hjemmearbejdspladsen og ergonomi på AU her.


Kontorpolitik - fordeling af kontorpladser

Det er instituttets mål at tilbyde gode fysiske arbejdsforhold til dets ansatte. Fordelingen tager hensyn til de store forskelligheder, der er i kontorbestykningen på instituttets lokationer.

Læs om principperne for kontorfordeling på IKK her.


Kontorgymnastik

Få og simple ændringer i kontorindretningen kan ofte være med til at skabe variation i arbejdet.

Find gode råd og øvelser her.

APV, politikker og arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdspladsvurdering (APV)

APV er et værktøj til at arbejde forebyggende og systematisk med arbejdsmiljøet ved at inddrage medarbejdernes egne oplevelser og observationer. Formålet er sammen at skabe de bedste rammer for god trivsel på arbejdspladsen.

IKK's APV 2022-2025 - indsatser | Find information om AU's APV-side her


Arbejdsmiljørepræsentanter og - udvalg på IKK

Her finder du en oversigt over IKK's arbejdsmiljøudvalg og - repræsentanter, som bl.a. er engageret i arbejdspladsvurderingen, beredskab, kontorrunderinger og meget mere. På AU arbejdes der på flere niveauer med arbejdsmiljø.

IKK's lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) | Læs om arbejdet og organiseringen af udvalgene på AU her | Den årlige arbejdsmiljødrøftelse


Diversitet og ligestilling

AU arbejder for at fremme ligestilling og diversitet blandt vores medarbejdere og studerende.

Læs om diversitets- og ligestillingsarbejdet her.


Psykisk arbejdsmiljø på IKK

Psykologisk rådgivning

Alle medarbejdere på AU har adgang til psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Du kan få psykologisk rådgivning, hvis du oplever et problem eller en krise, som er fremkaldt af din arbejdssituation og har indflydelse på din arbejdsindsats. Rådgivningen er gratis for dig som medarbejder, og du skal ikke betale skat af ydelsen. Dit institut eller afdeling betaler udgiften til rådgivningen.

Du kan kontakte  Dansk Erhvervspsykologi på telefon: 7022 7612 (kl. 8-17 på hverdage) eller 7022 7610 (akut).

Læs om AU's tilbud om psykologhjælp her.


Krænkende adfærd

På AU accepterer vi ikke krænkende adfærd - dvs. mobning, seksuel chikane, vold og diskrimination i alle former. Alle, der har deres daglige gang på universitetet, har ansvar for, at krænkende adfærd ikke forekommer. 

Læs om AU's politik for krænkende adfærd her.