Ansættelsesforhold

Arbejdstid, kompetenceudvikling og løn

Arbejdstid

Arbejdstidsaftale på Faculty of Arts (2023-2025)

Arbejdstidsaftalen på Faculty of Arts gælder for alt fast- og tidsbegrænset ansat videnskabeligt personale (VIP) med forskningsforpligtelse ved Faculty of Arts. 

Læs hele arbejdstidsaftalen her.

AU og IKK's retningslinjer og vejledninger for arbejdstid

​​​​​​Fleksibel arbejdstid | Timeregnskab for VIP | Frikøb | Hjemmearbejde/distancearbejde

Læs om AU's retningslinjer for arbejdstid her.


Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvert efterår afholdes der MUS med din nærmeste personaleleder. Her kan du fx snakke med din leder om muligheder for kompetenceudvikling. Der er hvert år mulighed for at søge om midler til kurser ved Kompetencefonden.

Læs om MUS her.


Løn, lønsatser og lønforhandling

Hvis du har spørgsmål til din lønudbetaling, kan du finde kontaktinfo til din lønbehandler her. Medarbejdere på AU kan søge om lønforbedring en gang om året.


Ferie, fravær, sygdom og barsel

Sygdom og raskmeldinger, omsorgsdage, fri ved barns sygdom og ferie skal registreres hos din lokale afdelingssekretær, som du skal give besked om morgenen ved første fraværsdag og ved raskmelding.

Læs om, hvordan du skal forholde dig ved sygdom, fravær og barsel


Personaleordninger

AU har en personaleforening med jævnlige arrangementer. Samtidig tilbyder AU blandt andet ferieboliger via Feriefonden og motionscentre.

Læs om tilbud og jævnlige sociale arrangementer på AU.


Samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanter

LSU består af 5 ledelsesrepræsentanter og op til 10 medarbejderrepræsentanter. Der holdes 4 møder årligt.

Se IKK's samarbejdsudvalg her | Find din tillidsrepræsentant her.

Rekruttering og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet. AU tilbyder en række interne kurser for medarbejdere. 

Læs om kompetenceudvikling på AU | Læs om AU's kurser her.


Personalepolitikker og -retningslinjer

Personalepolitikken på AU

Personalepolitikkens formål er at skabe trivsel på arbejdspladsen og give alle ansatte indflydelse på og de bedst mulige betingelser for en fagligt kompetent og effektiv løsning af universitetets opgaver.

Læs AU's personalepolitik her | Se også AU HR' oversigt over diverse personaleforhold her.


Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen på Aarhus Universitet skal gøre det let at indberette mistanke eller viden om ulovligheder, grov chikane eller andre alvorlige forhold uden at risikere repressalier.

Læs om AU's whistleblowerordning her.


Diversitet og ligestilling

AU arbejder for at fremme ligestilling og diversitet blandt vores medarbejdere og studerende.

Læs om diversitets- og ligestillingsarbejdet her.


Krænkende adfærd

På AU accepterer vi ikke krænkende adfærd - dvs. mobning, seksuel chikane, vold og diskrimination i alle former. Alle, der har deres daglige gang på universitetet, har ansvar for, at krænkende adfærd ikke forekommer. 

Læs om AU's politik for krænkende adfærd her.


Informationssikkerhed og GDPR/databeskyttelse

Du skal som medarbejder være opmærksom på AU’s politik og retningslinjer inden for informationssikkerhed og GDPR. Blandt andet er det vigtigt, at du som forsker sørger for at opbevare dine filer og forskningsdata korrekt.

Læs mere om i informationssikkerhed og databeskyttelse her | Læs AU's politik for informationssikkerhed her