Bibeskæftigelse

 

En bibeskæftigelse åbner mange døre

Joshua Skewes er afdelingsleder ved Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik. I efteråret 2019 etablerede han et samarbejde med virksomheden Mindway Al, der arbejder med ansvarlig gambling og screening for personer med gambling-problemer.

Joshua Skewes hørte om virksomheden gennem to af hans studerende, der havde udviklet et forslag til, hvordan man ved hjælp af kognitionsvidenskab, kunne kvalificere Mindway Al’s arbejde. De studerende præsenterede Joshua Skewes for ideen, og det viste sig, at han kendte en af grundlæggerne fra deres tid som ph.d.-studerende, der, ligesom Joshua Skewes, er ansat på AU.

Joshua Skewes kontaktede firmaet med et forslag om at oprette to erhvervs-ph.d.-stipendier. Det var, blandt andet af økonomiske årsager, ikke muligt at etablere et samarbejde på ph.d.-området. Men på baggrund af et møde med virksomheden og Joshua Skewes’ kendskab til grundlæggerens tidligere arbejde, blev han overbevist om, at der kunne være nogle interessante faglige perspektiver i at indgå et samarbejde med virksomheden. Samtidig så Joshua Skewes et samarbejde om at forebygge gambling som både samfundsmæssigt relevant og meningsfuldt.

Bibeskæftigelsen skal registreres 

Da den medejer, der også er ansat på AU, allerede havde registreret sin tilknytning til firmaet som en bibeskæftigelse, var det oplagt at undersøge muligheden for også at gøre det i Joshua Skewes’ eget tilfælde. Der var ikke meget erfaring med bibeskæftigelse på Arts eller IKK, så det tog noget tid at lande på et format, der gav Joshua Skewes mulighed for at udnytte sin faglige viden i regi af firmaet uden at komme i en situation, hvor AU-finansieret forskning kunne siges at sikre virksomheden en konkurrenceforvridende fordel. I praksis betød det, at man landede på et samarbejde omkring et projekt, hvor Joshua Skewes kunne bruge sin teoretiske indgangsvinkel til kognitiv modellering til at lave en computermodel, der efterligner menneskelig opførsel og viser, hvad der foregår i en gamblers hjerne. Det endelige produkt er endnu ikke færdigudviklet, men det bliver en form for supplement til firmaets eksisterende algoritmer, som sælges til spiludbydere.

Ifølge Joshua Skewes kan firmaer som Mindway AI være interesserede i at ansætte forskere som konsulenter, fordi de kan få en deltidsmedarbejder, der har en mere teoretisk tilgang til opgaveløsningen. I tilfældet med Mindway Al kunne virksomheden se en potentiel værdiskabelse ved at koble deres statistiske indsigt og Joshua kognitionsvidenskabelige kompetencer.

Joshua Skewes’ grunde til at have en bibeskæftigelse i en virksomhed

  • Som forsker kan man få adgang til data og en interessant problemstilling, som man kan arbejde med og applicere sin viden på.
  • Man kan gennem arbejdet for en virksomhed få lov at anvende teori på virkelige problemstillinger og samtidig trække den meget akademiske videnskab ned på et mere håndgribeligt niveau.
  • Gennem bibeskæftigelse ved en virksomhed kan man få mulighed for at se, hvordan ens videnskab bruges på en anden måde, end man havde forventet, ligesom man kan i et praktikforløb. Endvidere kan man få indblik i, hvilke udfordringer ens studerende vil møde, hvis de bliver ansat i en virksomhed efterfølgende. Denne viden kan dermed bruges i undervisningen til at forberede de studerende på livet uden for universitetsmurene.
  • Tilknytning til en virksomhed kan give et relevant fagligt netværk uden for universitetet.

Joshua Skewes’ gode råde og opmærksomhedspunkter

  • Det kan være en udfordring at afgøre, hvornår man laver forskning, og hvornår man laver konsulentarbejde for virksomheden.
  • Der kan opstå interessekonflikter, fordi man har behov for at sikre sig, at man ikke agerer konkurrenceforvridende.
  • Det kan være en god ide at betragte en bibeskæftigelse som et ordinært job, hvor man bliver betalt for at løse et konkret stykke arbejde for virksomheden.

AU styrker de eksterne relationer

Universitetet har i disse år fokus på at styrke relationerne til det omgivende samfund. I forlængelse heraf har man bl.a. i personalepolitikken sat fokus på bibeskæftigelse som en måde, hvorpå man kan bringe forskernes erfaringer og kompetencer i spil og styrke interaktionen og samarbejdet med samfundet omkring os.  Bibeskæftigelse kan f.eks. være ansættelse hos en ekstern virksomhed, bestyrelsesposter eller varetagelse af betroede erhverv hos eksterne partnere.

Det er en forudsætning, at et sådant samarbejde med en ekstern virksomhed eller organisation er foreneligt med ens ansættelse på AU. Bibeskæftigelsen må således ikke skabe tvivl om medarbejderens habilitet og loyalitet over for AU. Den må heller ikke medføre interessekonflikter eller på anden måde være konkurrenceforvridende i forhold til AU’s aktiviteter og kerneydelser.

Det er således et område, hvor man som forsker altid bør sørge for at indhente rådgivning og sparring – enten hos instituttets forskningskonsulent eller Technology Transfer Office (TTO) - inden man accepterer et tilbud om en ansættelse eller et tillidshverv uden for AU.

Har du spørgsmål, så kontakt: