Case competition

Inddrag erhvervslivet i din undervisning med Case Competitions

Thomas Bjørnsten har både i 2018 og 2019 deltaget i Arts’ Stay Relevant Case Competition med et stort hold studerende fra internationaliseringsvalgfaget Creative Marketing Communication - Aesthetic and Digital Approaches.

I 2018 blev Thomas Bjørnsten spurgt af den administrative arbejdsgruppe, der arrangerer Arts’ Stay Relevant Case competition, om han var interesseret i at deltage i konkurrencen med studerende fra sit internationaliseringsvalgfag. Da Thomas Bjørnsten allerede arbejdede med at inddrage cases og indlæg fra eksterne partnere i undervisningen, var det helt oplagt at deltage med IV-faget. Det var der flere grunde til. Både det faglige indhold, der har fokus på markedskommunikation, og fordi IV-faget er tværfagligt og samler studerende med forskellige metode- og vidensgrundlag.

Thomas Bjørnsten oplever, at brugen af aktuelle ’real world’ cases i undervisningen dels giver et godt indblik i, hvad der efterspørges på arbejdsmarkedet. Dels afspejler det et stigende ønske fra mange Arts-studerende, som er bevidste om udfordringerne ved at kunne omsætte deres læring og viden til konkrete kompetencer. Han indhenter ofte sine cases til formålet i dialog med virksomheder og organisationer.

Et samarbejde på tværs af kommune, erhvervsdrivende og de studerende

Både i 2018 og 2019 blev Stay Relevant Case Competition afholdt i samarbejde med Silkeborg Kommune med det formål at skabe erhvervssamarbejder mellem lokale erhvervsdrivende og studerende fra Arts. Underviserne blev inddraget løbende i planlægningsprocessen og var blandt andet med til at kvalitetssikre de cases, som de studerende skulle arbejde med. På Thomas Bjørnstens opfordring blev det aftalt at udvikle konceptet til at omfatte en intro- og inspirationsforelæsning i Design Thinking ved designmentor Lasse Chor, som også stod for at facilitere konkurrencen. Formålet med at introducere de studerende til Design Thinking var at give dem konkrete metoder til at arbejde med deres cases under konkurrencen. Fokus lå især på de udfordringer, der følger med, når den akademiske faglighed på kort tid skal oversættes til hurtig idé-generering, prototyping og konkrete løsningsforslag. 

Selve konkurrencen fandt sted i Campushuset i centrum af Silkeborg, og de studerende blev kørt frem og tilbage i bus. Dagen startede med en fælles kick off kl. 9, og derefter havde de studerende seks timer til at arbejde på deres løsningsforslag. Om eftermiddagen pitchede grupperne på skift for et bredt sammensat dommerpanel med en repræsentant for både Arts, Silkeborg kommune, det private erhvervsliv og en selvstændig erhvervsdrivende.

Thomas Bjørnstens gode råd og opmærksomhedspunkter: 

  • Der er ofte en stejl læringskurve for de Arts-studerende, som første gang deltager i en  Case Competition.  
  • Arrangementet bør integreres som en obligatorisk del af undervisningen, som det forventes, at de studerende deltager aktivt i. På grund af det kompakte format over 1 ½ -2 dage er det relativt nemt at indpasse.
  • Thomas Bjørnsten anbefaler, at man som underviser tager meget konkret stilling til sammensætningen af grupperne i dialog med teamet bag den givne case competition. En balanceret blanding af studerende med forskellige kompetencer giver ofte de mest velfungerende grupper. Det er derfor oplagt at integrere en case konkurrence i IV-fagene og lignende tværfaglige forløb.
  • Hvis man som underviser selv ønsker at arbejde mere business case-orienteret i sine forløb, er deltagelse i en case competition en rigtig god erfaring.

Case Competition som en del af et kursus

En case competition er en faglig konkurrence, hvor de studerende i grupper på typisk 4-6 personer arbejder med at løse en konkret problemstilling eller opgave for en virksomhed eller organisation. Konkurrencen foregår ofte indenfor et fastsat tidsrum på 1-2 dage og afsluttes med, at grupperne præsenterer deres løsninger for et dommerpanel, som vurderer deres løsninger og vælger en vinder. Mange store virksomheder arrangerer selv case competitions, som de bruger som rekrutteringsplatform til at finde nye medarbejdere.

Fra AU’s perspektiv er formålet med at afholde case competitions at give de studerende mulighed for at få erfaringer med at bruge deres teoretiske viden og faglige kompetencer til at løse konkrete virkelighedsnære problemstillinger samtidig med, at virksomhederne får indblik i de studerendes kompetencer.

En case competition kan skaleres og tænkes på mange forskellige måder: med en eller flere forskellige cases, med tværfaglige (fx på et IV-fag eller tilvalgsfag) eller monofaglige grupper, og hvor de studerende selv tilmelder sig eller som en integreret del af undervisningen på et kursus. Det er også muligt at undlade at kåre en vinder og dermed undlade konkurrenceelementet og i stedet give en kollektiv feedback på gruppernes problemløsning. Det centrale element er, at der arbejdes koncentreret med en konkret og virkelighedsnær problemstilling i et begrænset tidsrum  

Har du spørgsmål, så kontakt: