Erhvervs-ph.d.

Erhvervssamarbejdet udforskes i rollen som vejleder for en erhvervs-ph.d.

Poul Erik Nielsen er ansat ved Afdeling for Medievidenskab og Journalistik. Han har på baggrund af sin forskning i internationale medieforhold i flere omgange samarbejdet med NGO’en International Media Support (IMS). De fokuserer deres arbejde på pressefrihed i en global kontekst. Samarbejdet banede vejen for, at en af Poul Eriks specialestuderende senere blev erhvervs-ph.d. i organisationen.

Som vejleder er der en række opmærksomhedspunkter, der er centrale for et vellykket forløb. Den første vigtige proces er først at få søgt om og senere tilrettelagt et forløb, hvor den studerende og organisationen definerer de relevante forskningsmæssige spørgsmål og målet med afhandlingen. Det er essentielt, at der er transparens og enighed om de definerede mål, hvilket forudsætter et godt kendskab til organisationen og/eller, at der tilrettelægges et forløb, hvor der etableres gensidig tillid mellem de involverede parter. Virksomheden og den ph.d.-studerende kan have forskelligartede interesser i vidensproduktionen. Det kan være indholdsmæssige forskelligheder, men også uoverensstemmende interesser i, hvordan og hvornår forskningsresultater publiceres. Derfor er klare samarbejdsaftaler centrale, og vejleder har potentielt en væsentlig rolle i at facilitere en dialog mellem parterne.

Poul Erik Nielsens gode råd og opmærksomhedspunkter, hvis man skal udfylde en vejlederrolle for en erhvervs-ph.d.  

  • Det er centralt som vejleder at sikre, at der arbejdes processuelt med en forventningsafstemning mellem den studerende og virksomheden: Erhvervs-ph.d. er en ny ordning inden for humaniora, så derfor er det ofte første gang, virksomheden ønsker at have en erhvervs-ph.d, hvilket kræver et lidt større arbejde med forventningsafstemning og mål med samarbejdet mellem den studerende, universitetet og virksomheden.  
  • Det er en fordel at have indgående kendskab til den aktuelle virksomhed/organisation således, at virksomheden/organisationen har forståelse for akademisk praksis og videnskabelige arbejdsprocesser på forhånd.
  • Er der ikke et indgående kendskab til organisationen/virksomheden på forhånd, bliver det endnu mere centralt at få skabt processer, hvor der etableres tillid mellem parterne og forståelse for de videnskabelige processer, der skal sameksistere med kommercielle interesser.
  • Organisationen/virksomheden skal gøres bevidst om akademisk redelighed og den studerende skal sikres tid til at arbejde akademisk, samtidig med, at vedkommende skal kunne bidrage positivt til arbejdet i erhvervsorganisationen. 

Et nyere samarbejde med erhvervslivet

En erhvervs-ph.d. er en treårig forskeruddannelse med et erhvervsrettet sigte, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed, samtidig med, at den studerende er knyttet til universitetet. Ordningen med erhvervs-ph.d. forvaltes af Innovationsfonden og har til formål, at den studerende kan skabe en kommerciel gevinst for en virksomhed, samtidig med, at der skabes ny akademisk viden efter sædvanlig videnskabelig redelighed og praksis. Samtidig får universitet generelt og instituttet specifikt udvidet porteføljen af relationer til eksisterende og nye samarbejdspartnere. Den studerende tildeles vejledere på såvel instituttet som i virksomheden.

 

Har du spørgsmål, så kontakt: