Ph.d.-studerende på IKK

Graduate School – Faculty of Arts

Alle fakultetets ph.d.-studerende er indskrevet ved Graduate School – Faculty of Arts i et forskeruddannelsesprogram.

På IKK er ph.d.-studerende tilknyttet et af instituttets forskeruddannelsesprogrammer.

Faculty of Arts hjælper instituttets ph.d.-studerende med alt fra start til slut i ph.d.-uddannelsen. Som ph.d.-studerende er man samtidig tilknyttet instituttet, og de lokale afdelingssekretærer sørger for de praktiske forhold ved din ansættelse.

Bemærk, at man som ph.d.-studerende har pligt til at oplyse om udlandsophold, sygdom, barsel etc. til sin ph.d.-administrator og til din afdelingssekretær/fraværsregistrator.

Find info til kommende og indskrevne ph.d.- studerende på https://phd.au.dk/


Præsentation ph.d.-studerende på IKK

Vi spørger jævnligt de ph.d.-studerende, om de ønsker at præsentere sig selv og deres projekt på denne side. 

Hvis man som ph.d.-studerende kunne tænke sig at få sin profil og projekt præsenteret, så kontakt annehp@cc.au.dk.

Agnethe Brounbjerg Bennedsgaard

Tidligere uddannelse: Litteraturhistorie

Nuværende afdeling/fag: Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik

Hovedvejleder: Karen-Margrethe Simonsen

Titel på Ph.D.-projekt: Neogothic Queer in Contemporary LatinAsian Literature: An Exploration in Planetary Comparativism

Læs mere om Agnethes projekt

Jeg skal forske i... At undersøge forbindelsen mellem en bølge af neogotisk litteratur der lige nu foregår i Latinamerika og Østasien. Værkerne viser en fælles planetær interesse for at udforske sammenhængen mellem klima og intimitet gennem en række fremmedgørende topoi. Den neogotiske behandling af klima og intimitet mener jeg kan bidrage til en fornyet forståelse af klimakrisens personlige effekter. Projektet er således både en udvikling af en planetær metode, der ønsker at undersøge det planetære frameworks potentiale som metode, samt en teoretisk undersøgelse af den nye genretendens der opstår. Genren ser ud til at blande en række spekulative genrer til en genrehybrid, heriblandt neogotik, horror, magisk realisme og surrealisme. Mit bud er, at disse spekulative genrer er særdeles egnede til at undersøge og repræsentere de kønnede og klimamæssige kriser, der fylder i nutiden på globalt (eller planetært plan). Jeg forventer at undersøge værkerne indenfor tre emner: Hjemsøgelser, køn og rum(miljø). Her er jeg optaget af hvordan et queeret perspektiv kan vise en alternativ tilgang til de kriser værkerne arbejder med.

Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg... Hvis jeg skal opsummere det i en sætning siger jeg: Jeg sammenligner ny latinamerikansk og østasiatisk litteratur, for at finde ud af om der er ved at opstå en bølge af ikke-realistisk litteratur, der blander gamle genrer. For at øge spændinger siger jeg også: Lige nu er mit bud, at den her genre tendens opstår som respons på de fælles bekymringer omkring klima og køn, der fylder verden over!

Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale... At man prøver at læse forfattere som sydkoreanske Han Kang eller japanske Sayaka Murata og argentinske Samantha Schweblin og Mariana Enriquez lige i rap. Se især efter forbindelserne mellem klima og køn, eller spøgelser og relationer. Jeg ville dog ikke læse dem alt for tæt på sengetid...

Amalie Scheel Nielsen

Tidligere uddannelse: Bachelor i Æstetik og Kultur, AU Kandidat i Digitalt Liv, Informationsvidenskab, AU 2024 (4+4 Ph.d.-studerende)

Nuværende afdeling/fag: Digitalt Design og Informationsvidenskab

Hovedvejleder: Pablo Velasco

Titel på Ph.D.-projekt: Online Resistance towards Meat Reduction: A digital mapping of Danish food controversies around attempts to reduce CO2 emission

Læs mere om Amalies projekt

Jeg skal forske i... Kontroverser omkring kød og nedskæring i kødforbrug, som finder sted på sociale medier. Klimaforandringer er blevet et uundgåeligt emne at forholde sig til - både for privatpersoner, firmaer og politiske partier. Og det er ikke blot nok at forholde sig til emnet, det er også blevet klart, at handling er nødvending. Ét af de områder, som mange foreslår at ændre på er, hvad vi spiser, eller hvordan vi sammensætter vores måltider, f.eks. ved at reducere vores kødforbrug. Det har dog vist sig, at der er mange forskellige holdninger til, hvad vi skal komme på vores tallerken, hvilket udmunder sig i store diskussioner i kommentarspor på f.eks. Facebook. Det er de diskussioner, jeg vil undersøge i mit projekt. 

Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg... At jeg skal kigge på folks forskellige holdninger til kød og kødforbrug, og hvordan de holdninger bliver udtrykt i kommentarer på Facebook. Oftest sætter det i sig selv gang i en debat til familiefesten. 

Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale... Først og fremmest at fundere over ens egne holdninger til, hvad man spiser. Har du mon ændret på, hvad der ryger i indkøbskurven, når du står i supermarkedet? Hvad spiller ind, når du skal bestemme dagens aftensmad? Og hvordan oplever du tonen på sociale medier? Bidrager du selv aktivt ved f.eks. at skrive kommentarer, like, eller dele opslag, eller er det noget, du afholder dig fra?

Amanda Skovsager Mouritsen

Tidligere uddannelse: Bachelor i Medievidenskab, AU
Kandidat i Medievidenskab, AU i 2023 (4+4 ph.d.-studerende)

Nuværende afdeling/fag: Medievidenskab og journalistik

Hovedvejleder: Pia Majbritt Jensen

Titel på Ph.D.-projekt: TikTok er blevet ældre – en eksplorativ undersøgelse af indhold, brug og oplevelse blandt unge TikTok-brugere i Danmark (arbejdstitel)

Læs mere om Amandas projekt

Jeg skal forske i... Det voksende antal af unge danske TikTok-brugere. Jeg er interesseret i at undersøge, hvad for noget indhold de ser og interagerer med på TikTok, og hvordan de oplever og bruger TikTok som medie.

Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg... Du har sikkert hørt om TikTok i medierne og måske undret dig over, hvorfor unge spilder deres tid ved at glo på ligegyldige videoer på endnu et nyt socialt medie? Og det kan jeg egentligt godt forstå, du undrer dig over – for det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Jeg vil netop gerne undersøge, hvad det er ved TikTok, unge danskere så godt kan lide, og hvad de får ud af at bruge appen - om det er mere end bare "digital crack cocaine" og tidsfordriv.

Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale... At man først og fremmest installerer TikTok og begynder at bruge appen selv. Hvis man gerne vil læse lidt mere, så har Frederik Kulager skrevet nogle gode artikler om TikTok for Zetland. Derudover kan man finde en lang række videnskabelige artikler, talks og andet materiale om TikTok gennem TikTok Cultures Research Network.

Mikkel-Theis Paulsen

Tidligere uddannelse: Bachelor i Litteraturhistorie med tilvalg på Universidad de Granada, Spanien

Nuværende afdeling/fag: Litteraturhistorie

Hovedvejleder: Jakob Ladegaard

Titel på Ph.D.-projekt: Brave New Worlds? A Comparative Study of The New World in Early Modern England & Spain

Læs mere om Mikkels projekt

Jeg skal forske i... Litterære fremstillinger af ”Den Nye Verden” fra England og Spanien i 1500 og 1600-tallet. Mit projekt går ud på at undersøge Amerikas rolle i især drama, men også i rejsebeskrivelser, prosa og lyrik fra en periode, hvor Spanien og England var ærkerivaler og samtidig opbyggede betydelige koloniimperier. Jeg er både interesseret i konkrete intertekstuelle forbindelser mellem de to landes litteraturhistorie og i generelle motiver og topoi, som behandles på tværs af landegrænserne.

Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg... At jeg prøver på at finde El Dorado. Og når den akavede stilhed bliver ubærlig, fortæller jeg, at jeg undersøger litterære forbindelser mellem spanske og engelske værker som direkte (og indirekte) skildrer ”opdagelsen” og koloniseringen af Den Nye Verden. Skal det være mere konkret fortæller jeg, at jeg for tiden bl.a. undersøger guld og de følelser eller affekter, der knytter sig til det i forskellige spanske og engelske tekster.

Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale... At læse den bulgarsk-franske filosof Tzvetan Todorovs bog The Conquest of America (1982), som er en klassisk litteratur- og idéhistorisk indføring til feltet. Gavin Hollis’ The Absence of America (2015), der handler om Den Nye Verdens (overraskende) fravær i engelsk drama, og Barbara Fuchs’ Mimesis & Empire (2001), som undersøger sammenhængen mellem litteratur, imitation og imperiedannelse, er også gode steder at starte.

I den mere kulørte ende vil jeg foreslå den mexicanske forfatter Álvaro Enrigues rablende postmoderne og barokke roman, Sæt & Match (2013), som bl.a. handler om erobringen af Aztekerriget og forbindelserne mellem barokkens Europa og den Nye Verden (foruden tennisspillets historie, maleren Caravaggio og andet godt – læs den!)

Jonathan Barnes

Educational background: BA (Hons) Classics, University of Durham; MA History of Art, UCL; PGCE in Latin with Classics, University of Cambridge

Current affiliation: Department of English

Main supervisor: Associate Professor Peter Mortensen

Ph.D. project title: Ovid in the Anthropocene: An ecocritical reappraisal of Ovid's Metamorphoses and its reception in 21st-century eco-fiction

Read about Jonathan's project

My research will be about... How reading Ovid’s 'Metamorphoses', a Roman epic poem composed in 8CE, through an ecocritical framework might provide alternative perspectives on human ontology in relation to the nonhuman environment in the current epoch of the Anthropocene. I will also research how 21st-century novelists are drawing on stories from 'Metamorphoses' to respond to ideas of anthropogenic climate change.

When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say... I am writing about how ancient stories offer different ways of seeing the relationship between humanity and the natural world - and that seeing this relationship as interconnected is more important now than ever.

If you want to know more about my topic, you can check out... I would recommend picking up a copy of Ovid's 'Metamorphoses' and, after you have read it, see if you look at animals, birds, trees, woods, flowers, rivers, rocks - and people! - in the same way.

Rosa Postlethwaite

Educational background: University of Cape Town, 2013 - 2014, MA Theatre & Performance awarded with Distinction and Distinction in the Dissertation on a UCT International & Refugee Scholarship

Queen Mary University of London, 2009 - 2012, Drama First Class BA Honours

Awarded Sydney Lee Prize for outstanding academic achievement 2011

Awarded Westfield Trust Prize for outstanding academic achievement 2012

Current affiliation: PhD researcher on the Mobilizing Dramaturgy Co-tutelle Programme within Coventry University's Centre for Dance Research (C-DaRE) and Aarhus University

Main supervisor: Thomas Rosendal Nielsen (Aarhus University Main Supervisor)

Ph.D. project title: Dramaturgy with other-than-human species

Read about Rosa's project

My research will be about... This practice as research PhD, ‘Dramaturgy with other-than-human species’, will consist of live art projects that explore dramaturgy practice with fungi and plants and a written thesis explicating this research. The initial research questions for the PhD are: How does doing dramaturgy with other-than-human subjects activate thinking about the Anthropocene? How does doing dramaturgy with other-than-human subjects radically change my practice? And how do artists and dramaturgs negotiate the ethical problems with working with other-than-human subjects while they aim to confront inequalities relating to the Anthropocene?

When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say... Making performance with non-humans.

If you want to know more about my topic, you can check out... The page on my website about this work: www.rosapostlethwaite.com/dramaturgy-with-other-than-humans/