Frikøb

Frikøb og efterfølgende registrering af timer i Vipomatic

Før du søger

Ved ansøgning til fonde skal du som udgangspunkt søge om fuld løndækning og i videst mulig udstrækning søge frikøb til fulde lønmåneder.

Du kan kontakte Forskningsstøtte og Samarbejde og få dem til at udregne dine faktiske lønudgifter.

Når du modtager eller er partner i en bevilling 

Når du modtager bevillingsbrevet (eller får det fra din koordinator), skal du sende det til din projektcontroller. I samarbejde med projektcontrolleren udarbejder du en plan for projektets aktiviteter.

Efterfølgende registreres det, hvordan og med hvor meget ydelsesforpligtelsen reduceres i Vipomatic.

Når du søger fuld løndækning/fuldt frikøb medfører det, at ydelsesforpligtelsen/undervisningsforpligtelsen falder tilsvarende.

Samlet årlig arbejdstid

Til orientering er den samlede årlige arbejdstid 1643 timer (822 per semester) eksklusiv ferier og fridage.

Langt de fleste på instituttet er ansat til at undervise 60% og forske 40%. Den årlige arbejdstid minus forskning er 986 timer. Det svarer til 493 timer pr. semester.

Eksempler

En lektor har fået bevilget fuldt frikøb i seks måneder og godskrives med 493 timer. Lektoren skal derfor ikke arbejde for instituttet i ét af de to semestre.

Regnestykket lyder således: 6/12 måneder x 1643 timer x 0,6 (procent undervisning)

En adjunkt søger om fuldt frikøb i en måned og godskrives med 82 timer. Timerne kan fratrækkes den samlede arbejdstid i Vipomatic.

Regnestykket lyder således: 1/12 måneder x 1643 timer x 0,6 (procent undervisning)

En professor søger om fire måneders frikøb på et år. Det bliver 328 timer, som kan fratrækkes den samlede arbejdstid i Vipomatic.

Regnestykket lyder 4/12 måneder x 1643 timer x 0,6 (procent undervisning)

Frikøb til andre aktiviteter og for TAP'er

Der kan købes fuld dækning til for eksempel rejser, udgivelser og workshops.

Derudover kan der også søges dækning af udgifter til DTAP og TAP.

Links

Kontakt

Projektcontroller for Digital Design og Informationsvidenskab

Projektcontroller for Dramaturgi og Musikvidenskab

Projektcontroller for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Projektcontroller for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Projektcontroller for Litteraturhistorie og Retorik

Projektcontroller for Medievidenskab og Journalistik

Projektcontroller for Nordiske studier og Oplevelsesøkonomi

Projektcontrollere for Tysk og Romanske Sprog

Projektcontroller for CAVI