Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur har til formål at øge instituttets dialog og samarbejde med det private erhvervsliv, civilsamfund og offentlige institutioner.
Instituttets erhvervsudvalg udgøres af den samlede institutledelse. Instituttets viceinstitutleder med ansvar for erhverv er forperson for udvalget. Erhvervsudvalget understøttes af ledelsessekretariatet.

Erhvervsudvalget har til opgave at:

  • Kvalificere og prioritere instituttets strategiske indsats for at styrke samspillet med det omkringliggende samfund
  • Udvikle og kvalificere rammerne for instituttets samspil med det omgivende samfund på forsknings- og undervisningsområdet
  • Bidrage til en systematisk videndeling og udbredelse af best practise i forhold til eksisterende og potentielle typer af erhvervssamarbejder
  • Understøtte forankringen af samfunds- og erhvervsrettede initiativer på afdelingsniveau
  • Rådgive og kvalificere institutlederens drøftelser i Arts Erhvervsudvalg og Advisory Board.

Læs mere i Kommissorium for erhvervsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur