Skræddersyede kurser

IKK-forskere klæder kommunale ledere på til at håndtere fremtidens udfordringer

Thisted Kommune sendte i foråret 2020 ni ledere på et kursus udviklet af Centret for den Digitale Omstilling i Byer og Samfund for at lære, hvordan man håndterer den digitale virkelighed, kommunerne skal navigere i.

Adriënne Heijnen er ansat på Afdeling for Informationsvidenskab, hvor hun i flere år har arbejdet med Smart Cities og digitalisering i EU-projekter sammen med Martin Brynskov. På baggrund af en henvendelse fra Thisted Kommune og med opbakning fra instituttet har hun været med til at udvikle et kort, skræddersyet kursusforløb til kommunens chefgruppe om digital omstilling.

Thisted Kommune kendte Martin Brynskov og hans forskning fra et fælles netværk. Kommunen efterspurgte forskningsbaseret viden, der kunne hjælpe med at løse konkrete problemstillinger, der udsprang af, at den digitale udvikling gennemsyrer hele den kommunale organisation, fra affaldshåndtering til uddannelsesområdet.

Thisted Kommune fik et kursus i digital udvikling

På baggrund af henvendelsen fra kommunen og en efterfølgende dialog om indhold og pris udviklede Adriënne Heijnen og Martin Brynskov et 3,5 dages kursus. Kurset var baseret på den viden og de erfaringer, de to havde indhentet i forbindelse med deres projekter – og som de meget gerne ville bringe i spil. Den administrative kontakt med kommunen – herunder forhandling om pris, datoer og kontraktforhold – blev varetaget af instituttets forskningskonsulent, så Martin Brynskov og Adriënne Heijnen kunne koncentrere sig om det indholdsmæssige.

Kurset var opbygget således, at deltagerne på kursets første dag fik en teoretisk rammesætning af de problemstillinger, som kommunen stod over for. Desuden gav Adriënne Heijnen og Martin Brynskov en overordnet introduktion til best practice på området og gode eksempler på, hvordan andre offentlige aktører, både nationalt og internationalt, har løst tilsvarende udfordringer. De efterfølgende kursusdage arbejdede deltagerne med, hvordan man i Thisted Kommune kunne løse udfordringerne i overensstemmelse med kommunens visioner, strategier og værdier - og gøre det på en måde, hvor man lærte af andres erfaringer. For at sikre så stor praksisforankring og relevans som muligt, var alle deltagere på forhånd blevet bedt om at vælge en case, som de skulle arbejde med. Der blev givet feedback på hver enkelte case ved kursets afslutning, så kurset i dette tilfælde også sikrede kommunen en forskningsbaseret rådgivning til løsningen af konkrete problemer.

Adriënne Heijnens grunde til at samarbejde med kommunerne

  • Adriënne Heijnen fremhæver, at sådanne kurser kan give et økonomisk tilbageløb til forskningsmiljøet, der eksempelvis kan bruges til kortere ansættelser af videnskabelige assistenter.
  • Ud fra et forskningsmæssigt perspektiv kan forløb som dette give en adgang til værdifulde forskningsdata og netværk, som vil kunne aktiveres i forbindelse med forskningsprojekter.
  • Kurserne giver mulighed for at afprøve forskning på virkeligheden og teste dens relevans og gennemslagskraft.

Adriënne Heijnens gode råd og opmærksomhedspunkter

  • Man skal være klar over, at det kan være udfordrende at omsætte sin forskning til den konkrete situation, som samarbejdspartneren befinder sig i, hvis man som forsker er mere vant til et teoretisk end et praksisorienteret perspektiv.
  • Man bør sikre sig administrativ opbakning og understøttelse fra starten, så man kan fremstå så professionel som muligt. Normalt er man som forskningscenter ikke gearet til at udvikle eller udbyde kurser, så det er vigtigt at tage fat på uddannelseskonsulent Nina Thiele Zeiss eller forskningskonsulent Pernille Roholt, så man kan få hjælp til forhandlingsdelen, tilbagemeldinger og kursusevalueringer.

Fokuserede kurser efterspørges af erhvervslivet

Arbejdsgivere og medarbejdere efterspørger i stigende grad fokuserede kurser, der kan opfylde deres behov for at få adgang til opdateret specialistviden på meget kort tid. Samtidig peger de på, at en central udfordring i forhold til at sikre medarbejdernes løbende efter- og videreuddannelse er, at det er vanskeligt at undvære dem på arbejdspladsen, hvis de skal have fri fra arbejde i længere tid.

I forlængelse heraf er der stadig større interesse for korte efter- og videreuddannelse forløb, hvor forskning og teori kobles med deltagernes konkrete praksis, så der skabes hurtigt omsættelig og anvendelig viden i organisationer eller virksomheder. Korte kurser kan være en måde at imødekomme dette behov på - kurserne kan f.eks. udvikles på baggrund af en konkret dialog med en ekstern samarbejdspartner, som Adriënne Heijnen og Martin Brynskov etablerede, eller udviklet i forlængelse af et forskningssamarbejde.

Har du spørgsmål, så kontakt: