VALG TIL IKK INSTITUTFORUM (IF) 2023

Efteråret 2023 skal der igen vælges medlemmer til IKK's Institutforum.

Er du klar?  


Hvad er Institutforum?

Hvad laver man i Institutforum?

I Institutforum drøfter og rådgiver bl.a. institutlederen om...

 • instituttets strategi og handlingsplaner, herunder prioriteringer og satsninger inden for såvel forskning som uddannelse 
 • Temadrøftelser om principielle spørgsmål 
 • Budget og regnskab, herunder fordelingspolitik og stillingspolitik 
 • Ansættelses- og rekrutteringspolitik, herunder professoratspolitik 
 • Institutorganisering og ledelsesstruktur, herunder fysiske og sociale rammer  
 • Overordnede politikker for instituttets virke 
 • Arbejdsmiljø og trivsel 
 • Studiemiljø og trivsel.  

Institutforum sikrer...

at de studerende og ph.d.-studerende ligesom TAP og VIP bliver inddraget i beslutningsprocesserne i forbindelse med alle centrale spørgsmål om såvel forskning, uddannelse, videnudveksling, talentpleje som større organisatoriske forandringer af instituttet. 

Det er meget vigtigt...

for arbejdet i Institutforum, at vi får valgt både repræsentanter og suppleanter fra alle lokationer, så alle studerende på instituttet er repræsenteret.

Hvor meget tid skal jeg bruge på det

Der holdes cirka 2 møder a 2 timer årligt.

Vi håber, at mange vil være interesserede i at få indflydelse på de faglige og strategisk betydningsfulde ledelsesbeslutninger gennem arbejdet i Institutforum.  

I 2024 vil vi især arbejde med...

Nogle af drøftelserne omhandler bl.a. budget, organisation, satsninger inden for forskning og uddannelse, trivsel blandt studerende, internationaliseringstiltag og digitalisering i undervisningen, men også rette fokus mod beskæftigelse og samarbejder med samfund (erhverv, myndigheder, uddannelses- og kulturinstitutioner etc.) – og arbejde på de strategier, der nu tager form på AU, fakultets- og institutniveau, herunder universitetspolitiske tiltag.

Hvordan stiller jeg op?

JEG ER STUDERENDE

Hvordan er STUD repræsenteret?

Der skal vælges...

4 studenterrepræsentanter og 4 studentersuppleanter til Institutforum IKK - 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver af instituttets 4 lokationer, dvs. blandt studerende på de fag, som hører under:  

 • Afdeling for Engelsk samt afdeling for Tysk og Romanske sprog (Nobelparken/1481) 

 • Afdeling for Nordiske studier og Oplevelsesøkonomi samt afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik (Nobelparken/1485) 

 • Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab samt afdeling for Medievidenskab og Journalistik (Katrinebjerg) 

 • Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab, afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur og Museologi samt afdeling for Litteraturhistorie og Retorik (Kasernen)

Hvordan er processen?

Information om IF-valget

Via Brightspace sendes der information om valget ud til de studerende.

Tilmelding til opstilling

Interesserede kandidater tilmelder sig via formular via knappen til højre 'Stiller du op? Tilmeld dig her', som samles sammen af Institutforums sekretær.

Information under og efter afsluttet valg

I tilfælde af, at der er flere opstillede end pladser se nedenfor 'Hvis flere opstillede end pladser'. Såfremt antallet af opstillede matcher det antal, der skal findes, er disse valgt og modtager denne information via instituttet. 

JEG ER PH.D.-STUDERENDE

Hvordan er ph.d.er repræsenteret?

Der skal vælges...

2 ansatte ph.d.-studerende (5+3 eller 4+4 del B) og 2 ansatte ph.d.-studentersuppleanter (5+3 eller 4+4 del B) til Institutforum på IKK.

Hvordan er processen?

Information om IF-valget

Instituttet sender information ud til ansatte ph.d.-studerende på IKK.

Tilmelding til opstilling

Interesserede kandidater tilmelder sig via formular via knappen til højre 'Stiller du op? Tilmeld dig her', som samles sammen af Institutforums sekretær.

Information under og efter afsluttet valg

I tilfælde af, at der er flere opstillede end pladser se nedenfor 'Hvis flere opstillede end pladser'. Såfremt antallet af opstillede matcher det antal, der skal findes, er disse valgt og modtager denne information via instituttet. 

JEG ER TAP

Hvordan er TAP repræsenteret?

Der skal vælges...

2 teknisk-administrative personale-repræsentanter og 2 teknisk-administrative personale-suppleanter til Institutforum IKK.

Hvordan er processen?

Information om IF-valget

Sekretariatslederen informerer IKK's TAP-medarbejdere.

Tilmelding til opstilling

Interesserede kandidater tilmelder sig via formular via knappen til højre 'Stiller du op? Tilmeld dig her', som samles sammen af Institutforums sekretær.  

Information under og efter afsluttet valg

Såfremt antallet af opstillede matcher det antal, der skal findes, er disse valgt og modtager denne information via instituttet. I tilfælde af, at der er flere opstillede end pladser se nedenfor 'Hvis flere opstillede end pladser'.

JEG ER VIP

Ønsker du at stille op, så kontakt din afdelingsleder.

Hvis flere opstillede end pladser...

Passer antallet af opstillede med antal pladser...

og er de opstillede på en lokalitet enige om, hvem der skal være hhv. medlem og suppleant, er de opstillede valgt ved fredsvalg. 

Skulle der være flere opstillede end pladser...

beder vi kandidaterne om selv at aftale en fordeling af pladserne. Kan der ikke opnås enighed, og ønskes der kampvalg, arrangerer vi (IKK ledelsessekretariat) efterfølgende dette via Mentimeter. Kandidater vil få nærmere besked, såfremt dette gennemføres.

Er der ved opstillingsperiodens udløb ubesatte pladser...

fordeles de efter først-til-mølle princippet (dvs. tidspunkt for indsendelse af opstillingsformularen).

Vigtige datoer

IF-valget afholdes i 2023 efter AU-valget.

OPSTILLINGSPERIODE OG VALG AF KANDIDATER TIL IF-VALGET VED IKK

Opstillingsperiode starter

1. september 2023

Opstillingsperiode slutter

20. november 2023 kl. 12.00

—————————————————————————————————————­­

The period for listing candidates starts

1 September 2023

The period for listing candidates ends

20 November 2023 12 p.m.

VALGPERIODEN, HVOR DU ER MEDLEM

Ph.d. og studerendes valgperiode er 1 år - dvs. perioden 1. februar 2024 - 31. januar 2025.

TAP og VIP's valgperiode er 3 år - dvs. perioden 1. februar 2024 - 31. januar 2027.

IKK's Institutforum

Find flere informationer her.