Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og psykologisk tryghed på IKK

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen. Læs Unni From og Marie Lunds klumme om krænkende adfærd og om AU's normer for det daglige arbejdsliv, personlige relationer og find bl.a. AU's råd til håndtering af krænkende adfærd.


IKK's APV-side

Her finder du IKK's fokusområder og løbende statusmelding på indsatser. Du finder også datoer for kommende møder og APV-følgegruppens medlemsoversigt.


Arbejdspladskultur på AU (AU-side)

Kultur skabes hver dag på arbejdspladsen – det handler i høj grad om relationer og samarbejde. Find dialogværktøjer (Kulturtjek), information om ytringsfrihed, lederes guide til kulturarbejde.