Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) på IKK 2022-2025

Fokusområder


 • Reducere stress og arbejdsbelastning herunder administrative systemer
 • Styrke udviklingsmuligheder
 • Styrke anerkendelseskultur
 • Klar ledelse og klare mål
 • Bedre konflikthåndtering
 • Forebygge og håndtere krænkelser og diskrimination

APV-følgegruppen på IKK


 • Unni From
 • Marie Lund
 • Anne Marit Waade
 • Morten Brockhoff
 • Tine Arsinevici
 • Louise Søndergaard
 • Anne Hejn Pjengaard

Status på handleplaner og indsatser


 • Der er afholdt opfølgende dialogmøder i alle afdelinger og i sekretariatet. Alle afdelinger og sekretariatet har meldt skriftligt tilbage efter dialogmøderne og har bl.a. angivet, hvilke fokusområder, de finder det vigtigst at få med i instituttets handleplan, hvad de evt. vil lade indgå i egen plan, og hvad de mener bør løftes op på fakultets- eller AU-niveau
 • Tilbagemeldingerne er behandlet en første gang i institutledelsen og i APV-følgegruppen, men der skal en nærmere bearbejdning til, før det er muligt at lægge sig endeligt fast på mere konkrete fokusområder og indsatser.
 • APV-følgegruppen har afholdt sine to første møder og udarbejder - baseret på de afholdte dialogmøder - efter sommerferien et udkast til IKK’s handleplan på baggrund af input fra institutledelsen og instituttets organer.

Kommunikation

Følgegruppen vil bestræbe sig på at kommunikere til instituttets medarbejdere omkring handleplaner og indsatser - såvel på denne side, i nyhedsbrevet og øvrige relevante kommunikationskanaler.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at tage kontakt til en af medlemmerne i APV-følgegruppen, hvis du forslag eller ønsker til, hvad du ønsker skal behandles.


Overordnede tendenser for instituttet

Overordnet er det positivt, at mange trives med deres arbejde og føler det meningsfuldt. Det er også positivt, at en af de afdelinger, som havde lav score i 2019, og som har gjort ekstra meget for at forbedre arbejdsmiljøet, kan notere en mærkbar forbedring. Det samme gælder på institutniveauet håndtering af konflikter, som lå meget lavt i 2019, og hvor der i institutledelsen og i enhederne er gjort meget for at forebygge og håndtere konflikter. Trods mærkbar forbedring, er der dog stadig brug for fokus på området.

Det er entydigt negativt, at så mange oplever stress og ubalance mellem opgaver og tid til at løse dem. Alt for mange oplever desuden usikkerhed vedr. fremtidsudsigter og manglende anerkendelse af deres arbejdsindsats.
Også denne gang er der alt for mange, der oplever krænkelser og diskrimination, og igen er der mange, der angiver, at de ikke har fortalt om det til nærmeste leder, TR eller andre. Flest har kun talt med en eller flere kollegaer om problemet.

Om APV'en, værktøjer og rapporter


Svarprocent 2022

 • AU samlet set: 75%
 • Aarhus BSS: 80%
 • Health: 63%
 • Technical Sciences: 80%
 • Natural Sciences: 69%
 • Arts: 76%
 • Enhedsadministrationen: 82%

Tids- og procesplan APV 2022

Arbejdet med at planlægge APV 2022 er i fuld gang. Få overblik over, hvor vi er i processen ved at downloade en detaljeret tidsplan.

APV-spørgeskema 2022

Orientér dig i APV-spørgeskemaet 2022.

28. februar får du tilsendt et personligt link til undersøgelsen på mail. Du kan besvare i perioden 28. februar - 11. marts 2022.

Anonymitet og fortrolighed

Den psykiske del af APV’en er 100% anonym. Det er sikret ved anonymitets­grænser, dvs. at resultatet kun vises i rapporten, hvis et bestemt antal ansatte har besvaret spørgsmålet. Ingen på AU har adgang til individuelle svar i den psykiske APV.

Aarhus Universitet har følgende anonymitetsgrænser: 10 besvarelser for generelle spørgsmål, 40 besvarelser for spørgsmål om krænkende adfærd og diskrimination. Læs mere om anonymitet.

Den fysiske del af APV’en er ikke anonym, og din arbejdsmiljøgruppe får adgang til dine kommentarer om konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø (træk, støj etc.), for at kunne følge op og udbedre.   

Lokale APV-sider

Læs mere om det lokale APV-arbejde på fakulteterne:


Kommende møder i APV-følgegruppen

 • Tirsdag, d. 30. august 2022
 • Onsdag, d. 26. oktober 2022
 • Tirsdag, d. 13. december 2022